BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Hanna
Title
Nierówności dochodowe w gospodarstwach domowych rolników
Income Inequalities in Farmers' Households
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 29-33, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Nierówności dochodowe, Dochody rolnicze, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne
Income inequalities, Farm household income, Agriculture, Arable farm, Individual arable farms
Note
synopsis, summ.
Abstract
Praca dotyczy analizy ilościowej nierównomierności dochodowych w gospodarstwach domowych rolników. Omówiono podstawowe mierniki nierówności rozkładu dochodów. Przedstawiono ich własności i sposób zastosowania. W pracy określono wartości mierników nierówności rozkładu dochodów i wydatków w gospodarstwach domowych rolników w 2003 roku. Otrzymane wyniki porównano z rezultatami uzyskanymi na podstawie próby złożonej z ogółu gospodarstw domowych w Polsce. (oryg. streszcz.)

The aim of this paper is quantitative analysis of income inequalities informers' households. In the article main measures of inequality of income distribution are described. The properties and application of these measures are presented. In the paper results obtained for farmers' households are compared with values computed for whole sample of polish households. Moreover, this paper uses Thiele’s decomposition technique to understand the nature of farmers' households inequality. It finds that income and expenditure inequality between voivodships in Poland was in 2003 less than the inequalities within voivodships. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Atkinson A. B. 1983: The economics of inequality. Clarendon Press. Oxford, 46-59.
  2. Kot S.M. 2000: Ekonometryczne modele dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków, 107-121.
  3. Kot S.M. 2002: Metodologiczne dylematy pomiaru nierówności dobrobytu. [W:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rzeszów, 100-113.
  4. Marszałkowicz T. 1986: Metody statystyki opisowej w badaniach ekonomiczno-rolniczych. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa, 121-138.
  5. Panek T., Szulc A. (red.) 2004: Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 97-99 i 162-163.
  6. Sen A. 1973: On economic inequality. Clarendon Press, Oxford, 24-45.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu