BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajos Marcin
Title
Prawne aspekty umów kontraktacyjnych
Legal Aspect Agreement of Contracting
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 34-37, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rynek rolny, Prawo rolne
Agriculture, Agricultural markets, Agriculture law
Note
synopsis, summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Wstąpienie Polski do UE oraz proces dostosowywania się do standardów panujących na tym rynku wywołało konieczność informowania uczestników tego rynku, a zwłaszcza producentów rolnych o regulacjach prawnych rynku i wynikających z nich praw i obowiązków. Praca przedstawia jedną z form regulacji opartą na kanwie prawa cywilnego, a mianowicie umowę kontraktacji. Umowa ta w dużej mierze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich stron z uwzględnieniem specyfiki produkcji rolniczej. (oryg. streszcz.)

It requires specificity of process of production In agriculture to many peculiar approach legal problems theses too. Determination of principle of agreement of contracting is aspect of care of legislator. Agreement of contracting defames mutual relations end it aligns chances among from workers but in rural market subjects remaining participating. Acquaintance talk and there is base of their correct application from agreement of contracting subsequent duties and it prevent capability of pronouncement of later pretension from title of unsuplement of condition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kodeks Cywilny; ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  2. Kodeks Postępowania Cywilnego; ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.
  3. Radwański Z. 1986: Prawo zobowiązań. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  4. Radwański Z. 1977: Teoria umów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  5. Rajski J. 2004: Prawo zobowiązań - część szczegółowa. Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa.
  6. Stelmachowski A., Zdziennicki B. 1987: Prawo rolne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu