BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajowiak Dominik K.
Title
Struktura, strategia i model SPACE Banku Spółdzielczego
Structure, Strategy and SPACE Pattern of Cooperative Bank
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 38-42, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Banki, Banki spółdzielcze, Struktura przedsiębiorstwa, Metoda SPACE, Strategia przedsiębiorstwa
Banks, Cooperative banks, Structure of company, Strategic Position and Action Evaluation (SPACE), Corporation strategies
Note
synopsis, summ.
Abstract
Zaprezentowano strukturę organizacyjną i strategię Banku Spółdzielczego oraz dokonano oceny jego zasobów i otoczenia. (oryg. streszcz.)

The article presents cooperative bank s organization structure and strategy as well as contains assessment of it resources and environment. The assessment was realized on the ground of SPACE analysis .The development of analyzed cooperative bank may be realized by vertical integration, concentration or relative diversification. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bagieński S., Chabiera J., Dobiegała-Korona B. 1998: Zarządzanie firmą w agrobiznesie. Materiały dla uczniów i nauczycieli średnich szkół rolniczych. FAPA, Warszawa, 69.
  2. Boguta W., Ejsmond J., Kamiński R. 2000: Spółdzielczość wiejska. Podręcznik dla liceum, technikum i szkoły policealnej w zawodach rolnych i gospodarki żywnościowej. WSiP, Warszawa, 125.
  3. Gołaszewska-Kaczan U. (red.) 2000: Analiza strategiczna. Wybrane metody. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 93.
  4. Gutkowski S. 2006: Strategia zamiast planów. Brief do sukcesu. Pierwszy magazyn marketingu i sprzedaży nr 78/3, 51.
  5. Kreikebaum H. 1996: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 26.
  6. Penc J. 1994: Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie - systemowe działanie. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa, 129.
  7. Pierścionek Z. 2003: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 297.
  8. Plan strategiczny na lata 2004-2007.
  9. Pudełkiewicz E. 1999: Spółdzielczość wiejska. Podręcznik dla uczniów średnich szkół rolniczych. FAPA, Warszawa, 80.
  10. Wołoszyn J. 2003: Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie w warunkach konkurencji. Roczniki Naukowe SERiA, tom 5, zeszyt 2, Warszawa - Poznań - Koszalin, 205.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu