BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hamulczuk Mariusz
Title
Wykorzystanie modeli ARIMA w prognozowaniu cen wieprzowiny
Application of the ARIMA Models to the Pork Prices Forecasting
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 43-47, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Produkcja żywności, Mięso, Mięso wieprzowe, Ceny produktów rolnych, Ceny żywności, Rolnictwo
Food production, Meat, Pork meat, Agricultural prices, Food prices, Agriculture
Note
synopsis, summ.
Abstract
Celem opracowania jest ocena możliwości wykorzystania modeli ARIMA w krótkookresowym prognozowaniu cen wieprzowiny. (oryg. streszcz.)

The aim of the research has been to examine the possibilities of application the ARIMA models in the pork prices forecasting in Poland. The main way of assessment of the suitability of these methods in predicting the future was the ex post analysis. According to the research the short-term forecast based on ARIMA models are not more accurate those based on the professionals opinion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Biuletyn Informacyjny ARR, lata 2003-2006. ARR, Warszawa.
  2. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. 2003: Ekonometria. Wybrane zagadnienia. PWN, Warszawa, 77-92.
  3. Box G.E.P., Jenkins G.M. 1983: Analiza szeregów czasowych. PWN, Warszawa.
  4. Cieślak M. (red.) 2004: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. PWN, Warszawa, 47-52.
  5. Hamulczuk M. 2005: Rynek wieprzowiny w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego. T. XIII. Wyd. SGGW, 236-242.
  6. Makridakis S., Wheelwright S.C., Hyndman R.J. 1998: Forecasting Methods and Applications, III Edition. Wiley & Sons, Hoboken, 1-70, 311-387.
  7. Milo W. 2002: Prognozowanie i symulacja. UL, Łódź, 50-85.
  8. Zeliaś A. 1997: Teoria prognozy. PWE, Warszawa, 56-59.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu