BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pokruszyński Gerard
Title
Polityka zagraniczna Włoch
Foreign Policy of Italy
Source
Studia i Materiały / Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 2001, nr 29, 18 s.
Keyword
Polityka zagraniczna
Foreign policy
Country
Włochy
Italy
Abstract
Przedstawiono sytuację wewnętrzną Włoch i ich pozycję na arenie międzynarodowej. Omówiono zadania polityki zagranicznej Włoch takie jak: dbanie o bezpieczeństwo narodowe, uczestniczenie w integracji europejskiej, aktywność w polityce regionalnej oraz zachowanie wiarygodności w środowisku międzynarodowym, a zwłaszcza wśród sojuszników

Presented internal situation of Italy and its position on international arena. Discussed tasks of foreign policy of Italy such as: national safety, participate in European integration, activity in regional policy and preservation of credibility in international environment especially among allies.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-351X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu