BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Monika
Title
Opcje azjatyckie jako narzędzie osłony przed ryzykiem zmiany kursu waluty
Hedging with Asian Options Reducing Risk Related to a Foreign Exchange Rate
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 63-67, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Ryzyko walutowe, Kurs walutowy, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Opcje azjatyckie
Enterprise finance, Currency risk, Exchange rates, Enterprise management, Asian options
Note
synopsis, summ.
Abstract
Zmiany kursów walut oznaczają zmianę warunków działalności gospodarczej dla tych przedsiębiorstw, które prowadzą wymianę towarów i usług z zagranicą. Jednak przedsiębiorcy narażeni na ryzyko kursowe mają obecnie dostęp do wielu instrumentów pomagających nim zarządzać. Należą do nich m.in. omawiane w artykule opcje azjatyckie. W pracy przedstawiono ich charakterystykę, metody wyceny, a także przykłady zastosowania opcji azjatyckich do zabezpieczenia regularnych płatności w walucie obcej. (oryg. streszcz.)

Since the mid-1980s the Asian option has become one of the most popular exotic options that is mainly traded in the over-the-counter market. They are particularly suitable for a business that has ongoing expenditures or receivables as such a business is more concerned with the average price of the underlying items. Asian options are options where the payoff depends on the average price of the underlying asset during the life of the option. There are numerous possible applications of Asian options and their underlying assets may be currencies, stocks, indexes or commodities. One of their best-known applications occurs in the foreign-exchange markets, so the aim of the paper is to present characteristic, valuation methods and applications of currency Asian options in order to reduce risk related to a foreign exchange rate. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. HulI J. 2003: Options, futures and other derivatives. Prentice Hali Int., New Jersey.
 2. Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W. 2004: Opcje egzotyczne - wprowadzenie. Rynek Terminowy, nr l, 6-12.
 3. Kowalik P., Pietrzak A. 2003: Wykorzystanie walutowych kontraktów terminowych GPW w Warszawie do transakcji osłonowych przed ryzykiem kursowym. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace naukowe AE we Wrocławiu, nr 991, 265-271.
 4. Levy E. 1992: The valuation of average ratę currency options. Journal of International Money and Finance, nr 11,474- 491.
 5. Najlepszy E. 2000: Zarządzanie finansami międzynarodowymi. PWE, Warszawa.
 6. Nelken I. 2000: Pricing, hedging and trading exotic options. McGraw-Hill, New York.
 7. Perz P., Znamirowski P. 2003: Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach. Rynek Terminowy, nr 4, 35-43.
 8. Poczobut M. 2005: Przykłady efektywnych strategii zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym dla przedsiębiorstw. Rynek Terminowy, nr l, 9-14.
 9. Pruski M. 2004: Opcje egzotyczne na polskim rynku walutowym. Rynek Terminowy, nr l, 24-31.
 10. Vorst T. 1996: Averaging options. The handbook of exotic options. (red. I. Nelken), IRWIN Professional Publishing, Chicago, 175-199.
 11. Weron A., Weron R. 1998: Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu