BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowski Jarosław, Rodawski Bartłomiej
Title
Pojęcie i typologia projektów logistycznych
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2007, nr 3, s. 2-6
Keyword
Projekty logistyczne, Łańcuch dostaw, Logistyka w łańcuchu dostaw, Proces zarządzania
Logistics projects, Supply chain, Logistics in supply chain, Management process
Abstract
Wśród wielu kryteriów klasyfikacji projektów, w tym projektów logistycznych, do najważniejszych można zaliczyć czas i skutki ich realizacji, obszar funkcjonalny przedsięwzięcia, rodzaj działań i rezultatów, wielkość budżetu, źródła finansowania, zasięg przestrzenny, zasięg podmiotowy, czy wreszcie liczbę uczestników. Klasyfikując dany projekt logistyczny, wskazane jest jednoczesne korzystanie z wielu kryteriów podziału. Jest to szczególnie ważne przy opracowywaniu typologii projektów podczas uwzględniania ich skali.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu