BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mańko Stanisław, Sass Roman, Sobczyński Tadeusz
Title
Zadłużenie a efektywność produkcji i kapitału w gospodarstwach mlecznych
Indebtedness and Efficiency of Capital Production in Dairy Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 68-71, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Zadłużenie przedsiębiorstwa, Efektywność produkcji, Produkcja mleka
Agriculture, Arable farm, Company indebtedness, Production effectiveness, Milk production
Note
synopsis, summ.
Abstract
Dokonano oceny sytuacji ekonomicznej gospodarstw w zależności od poziomu zadłużenia w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka na podstawie danych z roku 2003, to jest na rok przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. (oryg. streszcz.)

Farms specializing in milk production (type 41 of milk cows according to the classification of the European Union) in which the influence of the level of indebtedness on the efficiency of production and own capital were analyzed, were the subject master of the studies. The conducted studies showed that together with the increase of indebtedness the production and incomes of the examined farms increased for about 70 to 80%. The increase of indebtedness however results in a quicker growth of own capital s efficiency than in the increase of production and incomes. The efficiency of capital in a group of farms indebted above 50% is 2,5 limes higher than in the group of farms of the lowest indebtedness (above 10%) and amounts to 21,91%. Moreover it results from the studies, that the basic direction of investment on dairy farms shortly before accession to the European Union, was the purchase of a basic and turnover herd. Farmers investing in production increase, wanted to gain the basis to achieve higher milk quota. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Augustyńska-Grzymek I., Goraj L., Jarka S., Pokrzywa T., Skarżyńska A. 2000: Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych. FAPA, Warszawa.
  2. Czerwińska-Kayzer D. 2001: Rola inwestycyjnych kredytów preferencyjnych w przemianach strukturalnych rolnictwa indywidualnego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6.
  3. Daniłowska A. 2005: Kredyt rolniczy w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Prace Naukowe nr 1070 AE Wrocław, t. l, 143-148.
  4. Karwat-Woźniak B. 2003: Inwestycje w gospodarstwach rozwojowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1.
  5. Kulawik J. 2002: Kredytowanie i opodatkowanie rolnictwa oraz ubezpieczenia rolnicze. [W]: Analiza produkcyjno-ekonomiczna sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2001 roku. TERiGŻ, Warszawa, 90-92.
  6. Mańko S. 2001: Analiza finansowa gospodarstwa rolniczego. Program Leonardo da Vinci, ODR Minikowo, 46-60.
  7. Mańko S., Sass R. 2002: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw korzystających z linii kredytowej MR w regionie kujawsko-pomorskim w latach 1998-2000. [W:] Gospodarstwa młodych rolników w warunkach integracji europejskiej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 89-109.
  8. Mańko S., Sass R., Sobczyńskl T. 2005: Rentowność wybranych typów rolniczych gospodarstw w zależności od skali produkcji. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych. Seria B, nr 58. Bydgoszcz, 308-315.
  9. Woś A. 2003: Rolnictwo i sektor żywnościowy w 2002 roku. IBRiGŻ, Warszawa, 13.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu