BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtasik Bolesław
Title
Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce
Selected Elements of Individual Farms' Economic Situation in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 82-86, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Dochody rolnicze, Kredyt rolny
Agriculture, Arable farm, Individual arable farms, Agricultural production, Farm household income, Agricultural credit
Note
synopsis, summ.
Abstract
Celem artykułu było poznanie czynników wpływających na sytuacją ekonomiczną gospodarstw rolnych. Badania przeprowadzono na terenie całego kraju w oparciu o dane spisu rolnego 1996 i 2002 r. Analizie poddano towarową produkcję rolniczą, źródła dochodów rolników, możliwość zakupu środków trwałych oraz skalę zadłużenia gospodarstw rolnych. (oryg. streszcz.)

The aim of the paper was to show factors which influence on the economic position of agricultural farms. The research was carried in Poland on the basis of agrarian census in 1996 and 2002. The were analyzed agrarian production, sources of incomes, possibilities of lasting assets purchase and debt scale of agricultural farms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kowalski A. 1998: Czynniki produkcji w agrobiznesie. Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa.
  2. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. 2003: GUS, Warszawa.
  3. Wawrzyniak B. M., Smytry G. 2003: Sposoby zagospodarowania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Acta Oeconomia, nr 2.
  4. Wawrzyniak B., M., Wojtasik.B. 2004: Zmiany wykształcenia mieszkańców wsi w latach 1996-2002. Acta Oeconomia, nr 4.
  5. Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych i ich zamierzenia na przyszłość. 1997: GUS, Warszawa.
  6. Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. 2003: GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu