BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piskozub Andrzej
Title
Feliks Konieczny ( 1862-1949) jako pionier nauki o cywilizacji w Polsce
Feliks Konieczny (1862-1949) as a Pioneer of Civilization Science in Poland
Source
Working Papers / Uniwersytet Gdański. Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, 1999, nr 2, s. 1-19, 5 rys.
Keyword
Filozofia nauki, Historia cywilizacji
Philosophy of science, Civilization history
Konieczny Feliks
Abstract
Jest to tekst jubileuszowy, w którym autor zajął się jednym tylko aspektem twórczości Feliksa Koniecznego, mianowicie tym kierunkiem nauki o cywilizacji, który w sposób niezaprzeczalny wniósł wkład w rozwój tej nauki.

The author presented only one aspect of creative activity of Feliks Konieczny. It is civilization science, which undisputed brings input into the science.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-2083
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu