BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sroka Jacek
Title
Kierunki przeobrażeń stosunków przemysłowych w wybranych krajach Unii Europejskiej
Industrial Relations in the EU: the Direction of Transformations
Source
Przegląd Europejski, 2001, nr 1, s. 191-212
Keyword
Polityka przemysłowa, Dialog społeczny, Grupa interesu
Industrial policy, Social dialogue, Interest group
Note
summ.
Abstract
Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o to, czy korporatystyczny układ stosunków przemysłowych zawsze musi oznaczać centralizację i koncentrację przemysłu. Zastanawia się czy w obszarze Unii Europejskiej istnieją odpowiednie doświadczenia krajów członkowskich, z których można skorzystać w przygotowaniu projektu kontynentalnego oraz czy sugestie dotyczące możliwości powołania unijnej platformy uzgadniania interesów wynikają z przesłanek realnych, czy stanowią raczej element gry politycznej.

For the past several decades the industrial relations arena has been considered an integral and significant part of democratic political systems. Depending on the type of political culture and structure of socio-political divisions the process of negotiating interests takes on a more or less centralised form. The institutional structure of industrial relations is also a derivative of economic circumstances and the unification dynamics within the EU. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu