BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pilcer Helena
Title
Czynnik czasu w teorii i praktyce organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
The Factor of Time in Theory and Practice of the Enterprise Organization and Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 34-41, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie czasem pracy, Czas pracy, Czas w ekonomii
Enterprise management, Working time management, Working time, Time and economy
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było, po pierwsze, prześledzenie, jak zmieniało się podejście do uwzględnienia czynnika czasu w teorii organizacji i zarządzania, a po drugie pokazanie na przykładzie koncernu samochodowego Toyota, w jaki sposób w praktyce przedsiębiorstw koncepcje, metody i techniki zarządzania czasem znalazły odzwierciedlenie. (oryg. streszcz.)

The article presents the achievements of classic school in range of using time factor in theory and practice of management, and current continuation of focusing on them in today concepts, methods and tools used in management of enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bieniok H. i in. (1997), Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. Jak zarządzać w praktyce, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.
  2. Drucker P.F. (1990), The Emergency Theory of Manufacturing, "Harvard Business Review" nr 3, [za:] "Przegląd Organizacji" 1991, nr 2.
  3. Just in time w przemyśle maszynowym. Organizacja i kierownictwo (1989), "Przegląd Czasopism Zagranicznych", nr 7-8.
  4. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (1995), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
  5. Praktyka kierowania (1994), Jak kierować sobą i firmą, red. D.M. Steward, PWE, Warszawa.
  6. Szybkość decyduje o konkurencyjności. Organizacja i kierownictwo (1989), "Przegląd Czasopism Zagranicznych", nr 7-8.
  7. Zimniewicz K. (1999), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu