BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tollik Ryszard
Title
O niecelowości usuwania z polskiego kodeksu cywilnego przepisów o rachunku bankowym (art. 725 - 733) i przenoszenia ich do ustawy Prawo bankowe
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 10, s. 46-50
Keyword
Prawo bankowe, Rachunek bankowy, Kodeks cywilny
Banking law, Bank account, Civil Code
Abstract
W toku prac nad nowelizacją Prawa bankowego w 1997 roku, wysunięta została - m. in. przez Związek Banków Polskich - propozycja wyłączenia z przepisów kodeksu cywilnego przepisów o umowie rachunku bankowego i przeniesienia ich do ustawy Prawo bankowe. Autor polemizuje z tą propozycją uważając ją za pociągnięcie niezrozumiałe i krok wstecz rodzimej legislacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. Bączyk: Odpowiedzialność umowna w banku w prawie polskim. Toruń 1989 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, s. 41-42
 2. W. Czachórski: Prawo zobowiązań w zarysie. Warszawa 1968, s. 542-546
 3. W. Czachórski: Zobowiązania. Zarys wykładu
 4. M. Gersdorf: Umowa rachunku bankowego. Warszawa 1966 ZPP
 5. S. Grzybowski: Rachunek bankowy. W: System prawa cywilnego. Tom III, część 2. Wrocław 1976, s. 757-797
 6. L.M. Kostowski: Kodeks cywilny, komentarz. Warszawa 1972, Tom 2, s. 1524 i nast.
 7. A. Mączyński: Prawa i obowiązki stron rachunku bankowego w świetle zasady ochrony konsumentów. Studia z prawa cywilnego i gospodarczego. Kraków 2000, s. 165.
 8. L. Ogiegła: Kodeks cywilny, komentarz. Tom 2. Warszawa 2000 Wydawnictwo C. H. Beck, s. 341-350.
 9. Prawo bankowe, komentarz. Praca pod red. E. Fojcik-Mastalskiej. Warszawa 2002 LexisNexis
 10. Prawo bankowe, komentarz. Praca pod red W. Góralczyka. Warszawa 1999 Twigger
 11. W. Pyzioł: O potrzebie i kierunkach reformy prawa bankowego prywatnego. "Prawo Bankowe" nr 11/2002.
 12. W. Pyzioł: Umowa o kredyt bankowy. Kraków 1986 UJ, s. 178-179.
 13. W. Pyzioł: Umowa rachunku bankowego. Warszawa 1997.
 14. Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska: Zobowiązania - część szczegółowa. Warszawa 1996 Wydawnictwo C. H. Beck, s. 209-212 i 217-222
 15. A. Rembieliński: Kodeks cywilny z komentarzem. Warszawa 1989 Wydawnictwo Prawnicze, Tom 2, s. 675-683
 16. M. Sychowicz: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia, tom II, s. 235-247
 17. Z. Żabiński: O celowości reformy przepisów o umowie rachunku bankowego w kodeksie cywilnym. "Państwo i Prawo" nr 6/1980, s. 122-125.
 18. Z. Żabiński: Umowa rachunku bankowego. Warszawa 1967 Wydawnictwo Prawnicze
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu