BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skowron-Grabowska Beata
Title
Nowe koncepcje zarządzania w łańcuchach dostaw
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2007, nr 7, s. 12-18
Keyword
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Łańcuch dostaw, Współpraca, Doskonalenie zarządzania
Supply Chain Management (SCM), Supply chain, Cooperation, Management development
Abstract
Łańcuchy dostaw, uznawane za podstawowy paradygmat logistyczny, zapewniają optymalizację działań przedsiębiorstw, współpracujących w przepływie strumieni matariałowych i informacyjnych. Przepływ ten wymaga jednak stałego procesu doskonalenia, który jest realny wówczas, gdy zostanie wdrożona koncepcja tzw. czterech C. W tłumaczeniu polskim brzmi to: komunikatywny, skoordynowany, wspólny i kooperatywny.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu