BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Herdan Agnieszka (Wydział Finansów)
Title
Prawne uwarunkowania łączenia się podmiotów gospodarczych w Polsce
The Legal Framework for Mergers and Acquisition in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 565, s. 97-109, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Podmioty gospodarcze, Spółki akcyjne, Fuzje i przejęcia, Prawo antymonopolowe
Business entity, Joint stock companies, Mergers and acquisitions, Anti-monopolistic law
Note
summ.
Abstract
W Polsce, w warunkach wzrastających procesów globalizacyjnych oraz w związku z zaostrzającą się rywalizacją między spółkami, liczba fuzji i przejęć stale wzrasta. Dotyczy to zarówno dużych jak i małych spółek. Zadaniem artykułu jest prezentacja dopuszczalnych sposobów integracji spółek oraz zbadanie zakresu regulacji antymonopolowych związanych z tym procesem.

Rapidly changing economic conditions, the growing intensity of globalisation, the sharpening of competition between companies, and the successive appearance of new financial instruments all mean that companies are integrating more and more often. This is also true of Poland, where the number of mergers and acquisitions is rising. This concerns both large and small companies. This paper aims to present the admissible ways of integrating companies in Poland, and to examine the scope of anti-monopoly regulation where it is relevant to these processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, pod red. W. Frąckowiaka, PWE, Warszawa 1998.
  2. Oleś W., Rodzynkiewicz M., Koncentracja i przekształcenia podmiotów gospodarczych. Zagadnienia wybrane, cz. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
  3. Ustawa z dnia 21 VIII 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz.U. 1997, nr 118, poz. 754.
  4. Ustawa z dnia 24 II 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom anty monopolistycznym, Dz.U. 1995, nr 80, poz. 405, tekst jednolity z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu