BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Konrad (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Rachunkowa i podatkowa identyfikacja przychodów jednostki gospodarczej
Tax and Accountancy Methods for Identifying the Revenue of Economic Entities
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 565, s. 119-132, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rachunkowość finansowa, Zasady rachunkowości, Przychody, Prawo podatkowe
Financial accounting, Accounting principles, Revenue, Tax regulations
Note
summ.
Abstract
W pierwszej części artykułu omówiono istotę przychodów z punktu widzenia rachunkowego w drugiej skoncentrowano się na identyfikacji podatkowej przychodów. Następnie dokonano porównania obu ujęć i wskazano na trwałe i przejściowe różnice między nimi.

The economic image of an entity formed by accounting law differs from that produced by tax law. There are, after all, differences in the way basic economic categories such as revenue, costs and financial results are determined. The present paper aims to identify the revenue of an economic entity in terms of accountancy and tax law, and to demonstrate the differences between them. The first section discusses the interpretation of revenue in terms of accountancy. It explains the nature, types and basic principles of determining revenue. The second section concerns identifying revenue using taxation. The third section features a comparative study of both approaches and identifies the long-term and transitory differences between revenue determined using taxation, and revenue determined using accountancy. Finally, the paper presents a method for calculating tax revenue using an adjustment in accounting revenue. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Dzierżyc S., Podatek dochodowy od osób prawnych w 1999 r. Przepisy, przykłady, komentarz, SeZaM, Warszawa 1999.
 2. Gierusz B., Przychody, koszty, ujęcie księgowe i podatkowe, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1998.
 3. Gierusz B., Rezerwy w rachunkowości z interpretacją podatkową, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1998.
 4. Mikołajczyk M., Różnice między kosztami nie stanowiącymi kosztów uzyskania przychodów a kosztami w rachunkowości, "Serwis Finansowo-Księgowy" 1998.
 5. Olchowicz I., Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 1998.
 6. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1999.
 7. Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 8. Szymański K., Rachunkowość i podatki. Komentarz do ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów podatkowych, Difin, Warszawa 1998.
 9. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 II 1992 r., Dz.U. 1993, nr 1, poz. 2 z późn. zm.
 10. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 IX 1994 r., Dz.U 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 11. Walińska E., Rachunkowość a podatek dochodowy, "Gazeta Prawna" 1998, nr 13, Dodatek rachunkowość.
 12. Walińska E., Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 13. Walińska E., Zastosowania podatków odroczonych, "Gazeta Prawna" 1998, nr 21, Dodatek rachunkowość.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu