BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żwirbla Adam
Title
Dźwignie ekonomiczne - produkt analizy wrażliwości modelu finansowego
Economic leverage - the product of financial model sensitivity analysis
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 36, nr 92, s. 147-168, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Rachunkowość, Dźwignia finansowa
Accounting, Financial leverage
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest próbą przedstawienia w nowym świetle zjawiska dźwigni ekonomicznych. Autor wyjaśnia istotę dźwigni operacyjnej, finansowej oraz całkowitej na podstawie tzw. „atrybutów" dźwigni. Autor proponuje nowe podejście metodologiczne, przedstawia stopnie wszystkich dźwigni jako funkcje wolumenu sprzedaży oraz omawia ich specyficzne własności. Ostatnia część artykułu prezentuje spojrzenie autora artykułu na inne propozycje metodologiczne. (oryginalny abstrakt)

The article is an attempt to present the economic leverages phenomena in the new light. The author explain the „essence" of operational, financial and total leverage on the strength of the co-called „leverage attribute". Then author propose the new methodological treatment and also describe the degree of leverages as functions of sale volume and discuss their particular properties. The last section of article present the author glance at the other methodological suggestions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ackoff R.L. (1969), Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa.
 2. Buk H. (2006), Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Dobija M. (2001), Rachunkowość zarządcza i controlling, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dudycz T. (2002), Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wyd. A.E. im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Dudycz T., Wrzosek S. (2000), Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wyd. A.E. im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Duraj J. (1997), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
 7. Habela D., Polaczek R. (2001), Podstawy rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań.
 8. Herman W., Palestyński A., Widomski L. (1984), Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie, PWN, Warszawa.
 9. Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J. (2007), Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Wyd. Difin, Warszawa.
 10. Kowalczyk J., Kusak A. (2006), Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 11. Michalski G. (2004), Leksykon zarządzania finansami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 12. Micherda B. (2001), Analityczna funkcja rachunkowości, Wyd. A.E. w Krakowie, Kraków.
 13. Nita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 14. Rybicki P. (2003), Sprawozdanie finansowe źródłem informacji firmie, Poltex, Warszawa.
 15. Sojak S. (2003), Rachunkowość zarządcza, Wyd. „Dom Organizatora", Toruń.
 16. Siudak M. (1999), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 17. Szczepankowski P.J. (2004), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teoretyczne, przykłady i zadania, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Za- rządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 18. Tuczko J. (2001), Zrozumieć finanse, Wyd. Difin, Warszawa.
 19. Was'niewski T., Skoczyłaś W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa.
 20. Żwirbla A. (2005), Analiza odchyleń - pięta achillesowa analizy ekonomicznej (artykuł dyskusyjny), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 27 (83), SKwP, Warszawa.
 21. Żwirbla A. (2004), Wybrane aspekty analizy kosztów - propozycje metodologiczne, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 22 (78), SKwP, Warszawa.
 22. Żwirbla A. (2006), Mnożniki jako narzędzie analizy wrażliwości zysku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 31 (87), SKwP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu