BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kociszewska Irena, Pańczak Agata
Title
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jako instrument polityki regionalnej UE a absorpcja pomocy dla Polski na lata 2004-2006
The European Regional Development Fund as a Regional Policy Tool and the Absorption of Aid for Poland Between 2004 and 2006
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 212-226, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Polityka regionalna, Pomoc regionalna UE, Fundusze strukturalne, Konwergencja społeczna, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regional policy, EU regional aid, Structural funds, Social convergence, European Regional Development Fund (ERDF)
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł zawiera opis i ocenę skuteczności instrumentów polityki strukturalnej w likwidowaniu dysproporcji miedzy regionami Unii Europejskiej. Przedstawiono tu dane dotyczące rozmiarów pomocy regionalnej dla Polski oraz wskazano ograniczenia w korzystaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

The main conclusion of the paper is that the adequate regional policy directed to deepen the economic and social convergence and to increase the competitiveness of the region and well-oriented personnel structure are the ways to better absorption of structural funds for development programes. These aspects are the background for "The National Development Programme", which integrates sector policies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Absorpcja funduszy strukturalnych a partnerstwo publiczno-prywatne, www.mgpips.gov.pl.
 2. Cele ZPORR, www.samorzad.pap.pl.
 3. Ciok S., Finansowanie polityki regionalnej w Polsce ze środków Unii Europejskiej, [w:] Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, red. M. Klamul, E. Pancer-Cybulska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1031, AE, Wrocław 2004.
 4. Co to są fundusze strukturalne?, www.samorzad.pap.pl.
 5. Dżbik E., Fundusze strukturalne a szansę samorządu terytorialnego, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1023, AE, Wrocław 2004.
 6. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 7. Jak integracja z Unią Europejską wpłynie na polskie regiony?, red. M. Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003.
 8. Jenik A., Nowe zasady działania funduszy strukturalnych i perspektywy rozwoju polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2000-2006, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, AE, Wrocław 1999.
 9. Kawecka-Wyrzykowska E., Negocjacje finansowe - finanse i budżet, fundusze strukturalne, www.stosunkimiedzynarodowe.pl/nowosci/negocjacje.
 10. Myna A., Bariery w korzystaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej na przykładzie gmin Lubelszczyzny, „Samorząd Terytorialny" 2004 nr 9.
 11. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Warszawa, styczeń 2003.
 12. Naruszewicz S., Polityka spójności Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2004.
 13. Ogólne zasady wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce, Podręcznik dla instytucji zarządzających, pośredniczących i potencjalnych beneficjentów końcowych programów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa, czerwiec 2003.
 14. Polityka regionalna UE, ww.pkobp.pl.
 15. Polityka regionalna Unii Europejskiej, www.eurofunds.pl.
 16. Potiopa M., Kaliszuk A. Unijne fundusze, [w:] Euro info. Biuletyn dla małych i średnich firm, Wyd. Euro Info Centra.
 17. Rozwój regionalny Polski, www2.ukie.gov.pl.
 18. Rymarczyk J., Przygotowanie Dolnego Śląska do wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, [w:] Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, red. J.Rymarczyk, W. Michalczyk, AE, Wrocław 2004.
 19. Szlachta J., Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - szansa dla Polski, wwwl.ukie.gov.pl.
 20. Uwarunkowania programowe wdrażania funduszy strukturalnych, www.ciechanow.powiat.pl.
 21. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja Europejska. Rozwój rynków, PWN, Warszawa-Łódź 2001,
 22. www.fundusze.podatki.pl.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu