BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wincewicz Marta
Title
Konkurencyjność w logistyce. Wybrane aspekty jakości
Competitiveness in Logistics. Chosen Quality Aspects
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 389-400, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Konkurencyjność, Logistyka, Łańcuch dostaw
Competitiveness, Logistics, Supply chain
Note
summ.
Abstract
Artykuł podejmuje próbę definicji pojęcia „konkurencyjność”. Przedstawiono też najważniejsze czynniki wzrostu konkurencyjności.

The article deals with specific problems of competitiveness and quality. Competitiveness is defined as the ability to use chances as own advantages and to cope with threats and make them a success. The author focuses also on the conception of logistic chain and its competitive value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Abt S., Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka logistyki, AE, Poznań 1997.
 2. Baran R., Cele i perspektywy aliansów logistycznych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1998 nr 4.
 3. Blaik P., logistyka, PWE, Warszawa 2001.
 4. Borowiec J., Polityka regionalna a zmniejszenie nierówności regionalnych, [w:] Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu, red. K. Szołek, Wrocław 2001.
 5. Bowerson D.J., Logistical Management, New York 1974.
 6. Ciesielski M., Logistyka w strategiach firm, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1997 nr 4.
 7. Flejterski S., Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka Planowa" 1984 nr 9.
 8. Golembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, Warszawa-Poznań 1999.
 9. Gorynia M., Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE, Poznań, 2002.
 10. Gürmann K., Sukces przedsiębiorstwa przez integrację procesu zakupu i logistyki, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1996 nr 9.
 11. Iwicka E., Metody logistyczne w Efektywnej Strategii Obsługi Klienta ECR, "Logistyka" 1997 nr 2.
 12. Pine J., Mass Customisation, Harvard Business School Press 1992.
 13. Pokusa T., Strategia ECR a lojalność klienta, "Logistyka" 1998 nr 2.
 14. Polak P., Tokarski M., Elektroniczna wymiana danych - środek usprawnienia działań logistycznych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1990 nr I.
 15. Polak P" Tokarski M., Znaczenie rozwoju systemu informacyjnego dla integracji łańcucha logistycznego, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1996 nr 7-8.
 16. Porter M., Competitive Advantage of Nations, London 1990.
 17. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
 18. Sołtysik M., Miejsce przecięcia w łańcuchach logistycznych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1997 nr 2.
 19. Twaróg J., Czas przepływu materiałów w łańcuchu dostaw, "Logistyka" 1999 nr 6.
 20. Twaróg J., Współdziałanie logistyki w systemach zapewnienia jakości ISO 9000 w przedsiębiorstwie, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1996 nr 2.
 21. Witkowski J., Koordynacja łańcucha dostaw w wielozakładowym przedsiębiorstwie przemysłowym, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1998 nr 9.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu