BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pluciński Eugeniusz
Title
Polityka proeksportowa w świetle wyznań konkurencyjności strukturalnej - wybrane aspekty
Pro-export Policy and the Challenges of Structural Competitiveness - Chosen Aspects
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 282-293, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Polityka proeksportowa, Konkurencyjność gospodarki, Wskaźniki ekonomiczne, Handel zagraniczny
Proexport policy, Economy competitiveness, Economic indicators, Foreign trade
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Przedstawiono wskaźniki makroekonomiczne nowych i starych członków Unii europejskiej na tle USA. Omówiono pozycję wybranych nowych i starych krajów członkowskich Unii Europejskiej pośród 49 krajów świata na podstawie wskaźników infrastruktury w 2002 roku.

The main focus of this paper lies in interdependencies between structural competitiveness in global economic environment and pro-export policy. Fundamental thesis of this paper states that the base for pro-export policy nowadays should be most of all linked to the supply economic policy, unlike demand economic policy. The source of current export growth is subsidiary not complemenntary structure of economy. Economic complementary structure in globalized world is represented by a trade-off in the fields of technology and knowledge. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jakóbik W., Konkurencyjność gospodarki i jej determinanty, [w:] Polityka wzrostu gospodarczego Polski w latach 2003-2006, red. A. Noga, Instytut Finansów WSUiB, Warszawa 2004.
  2. Pluciński E.M., Ekonomia gospodarki otwartej, Elipsa, Warszawa 2004.
  3. Pluciński E.M., Handel zagraniczny krajów Grupy Wyszehradzkiej, Elipsa, Warszawa 1998.
  4. Pluciński E.M., Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej, Wyd. Scholar, Żurawia Papers UW, z. 4, Warszawa 2005.
  5. Wójtowicz G., Konkurencyjność, "Rzeczpospolita" z 4-5.12.2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu