BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rymarczyk Jerzy
Title
Liberalizacja handlu usługami. Czy GATS spełnia nadzieje?
Liberalization of Services Trade. Is GATS Successful?
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 327-335, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Liberalizm handlowy, Usługi
Trade liberalization, Services
Note
summ.
Company
Układ Ogólny w Sprawie Handlu Usługami
General Agreement on Trade in Services (GATS)
Abstract
Artykuł podejmuje próbę oceny dotychczasowego funkcjonowania GATS. Analizuje wpływ Układu na rozwój handlu usługami oraz wskazuje na uwarunkowania, które powodują, ze efekty jego działalności są niezadowalające.

The author of the paper evaluates effects of the negotiations on liberalization of international trade of services that have been taking place within the General Agreement on Trade of Services (GATS). He concludes that in the time period of ten years, which passed since closing the Uruguay Round, the progress in negotiations referred to is rather slight and points out reasons for it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adlung R., Eine kurze Geschichte der WTO-Dienstleistung Verhandlungen, "Wirtscheftsdienst" 2005 z. 5.
  2. Hoekman B., Kostecki M.M., Ekonomia światowego systemu handlu, AE, Wrocław 2002.
  3. Langhamer R.J., Das GATS: Noch kein Liberalisierungsmotor für dem internationalen Dienstleistungshandel, "Die Weltwirtschaft", 2003 z. 2.
  4. Low P., Mattoo A., Is There a Belter Way? Alternative Approaches to Liberalization under GATS, [w:] GATS 2000: New Directions in Services Trade Liberalization, red. P. Sauve, R.M. Stern, Washington 2000.
  5. Polska w WTO, red. J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska, IKC HZ, Warszawa 2002.
  6. Rymarczyk J., Protekcjonalistyczne i liberalne tendencje w polityce handlowej Wspólnoty Europejskiej, AE, Wrocław 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu