BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrzan Mariusz
Title
Polityka pieniężna i kursowa w Polsce na tle innych krajów (analiza danych statystycznych)
Exchange Rate and Monetary Policy in Poland in the Background of other Countries (Statistical Data Analysis)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 74-90, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Polityka pieniężna NBP, Kurs walutowy, Polityka pieniężna państwa
NBP monetary policy, Exchange rates, State monetary policy
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono politykę pieniężną i kursową w wybranych krajach. Podjęto próbę oceny polityki kursowej Polski w latach 1995-2001.

The main conclusion of the article is that there is no point in changing exchange rate regime in Poland before accessing to ERM2. But floating exchange rate shouldn't be considered as free, because the level of PLN/EUR rate is a crucial factor for the Polish economy. The level of exchange rate should be an important determinant of monetary policy in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borghijs A., Kuijs L., Exchange Rates in Central Europe: A Blessing or a Cursel, IMF Working Paper WP/04/02.
  2. Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2003 r. Raport Roczny, IKC HZ, Warszawa 2004.
  3. Małecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żuławska U., Kryzysy walutowe, PWN, Warszawa 2001.
  4. "Rocznik Statystyczny" GUS 2003.
  5. Trade and Development Report, 1999, UNCTAD.
  6. www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu