BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczuk Franciszek
Title
Dolny Śląsk i Saksonia jako wspólny obszar gospodarczy - aspekty marketingowe i przestrzenne
Lower Silesia and Saxony as a Economic Common Area - Marketing and Spatial Aspects
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 11-18, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Rozwój regionalny, Strategia rozwoju regionalnego, Współpraca regionów przygranicznych
Regional development, Regional development strategy, Region cross-border cooperation
Note
summ.
Country
Dolny Śląsk, Saksonia
Abstract
Przedstawiono przesłanki i warunki tworzenia wspólnego obszaru gospodarczego na obszarze Dolnego Śląska i Saksonii. Opisano zasadnicze aspekty marketingowe i przestrzenne oraz czynniki wspomagające, jak i ograniczające realizację tej idei. Zamieszczono wnioski z dyskusji prowadzonych dotychczas na ten temat zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, przede wszystkim w strukturach samorządu gospodarczego i terytorialnego obu regionów.

This article discusses interregional co-operation between Lower Silesia and Saxony. In particular it presents the conception of creating common economic area in this part of Europe. The author presents spatial, economic and marketing aspects in the context of preparing. The Lower Silesia Development Strategy to the 2020 year and others - earlier prepared documents. The last part of the article contains conclusions and assessment of the analyzed problem's, which can be used to improve the co-operation between these regions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamczuk F., Ład przestrzenny i przestrzeń gospodarcza - implikacje dla współpracy transgranicznej Dolnego Śląska i Saksonii, [w:] Gospodarka przestrzenna VII, red. J. Potocki, Wyd. PLAN, Jelenia Góra 2004.
  2. Analiza społeczno-ekonomiczna województwa dolnośląskiego, [w:] „Studia nad rozwojem Dolnego Śląska" 2002 nr l, Wyd. UM, Wrocław 2002.
  3. Gaczek W.M., Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003.
  4. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  5. Lis T., Michalewski J., Międzyregionalna współpraca zagraniczna -województwa dolnośląskiego, [w:] „Studia nad rozwojem Dolnego Śląska" 2003 nr l, s. 73-74.
  6. Łoboda J., Niektóre przestrzenne uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska, [w:] „Studia nad rozwojem Dolnego Śląska" 2000 nr l, Wyd. UM, Wrocław 2000.
  7. Strategiczne problemy rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, red. A. Szumowski, [w:] „Studia nad rozwojem Dolnego Śląska" 2000 nr l, Wyd. UM, Wrocław 2000.
  8. Winiarski B., Czynniki konkurencyjności regionu - na przykładzie Dolnego Śląska, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, AE Wrocław 1999.
  9. Zintegrowany Program Wojewódzki dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004-2006, [w:] „Studia nad rozwojem Dolnego Śląska" 2004 nr 2, Wyd. UM, Wrocław 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu