BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Simpson Dorota
Title
Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych - przypadek Hewlett-Packard
Knowledge Management in Transnational Corporations - Hewlett-Packard Case
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 336-344, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Korporacje międzynarodowe, Strategia zarządzania
Knowledge management, International corporation, Management strategy
Note
summ.
Company
Hewlett-Packard
Abstract
Artykuł zawiera przegląd wybranych strategii zarządzania wiedzą. Przedstawiono w nim założenia towarzyszące implementacji zarządzania wiedzą w firmie Hewlett-Packard. Omówiono także procesy i instrumenty zarządzania wiedzą w tej korporacji.

Knowledge management, as a new domain, is not explained by too many theoretical models, which could be used in practise. Consulting firms use in practise two kind of strategy: codification and personalization. The article shows that in the analyzed corporation you can find both of them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  2. Hansen M.T., Noria N., Tierney T., What is Your Strategy for Managing Knowledge? "Harward Business Review" 1999, March-April.
  3. Holden N.J., Cross-cultural Management: A Knowledge Management Perspective, Financial Times/Prentice Hall, London 2001.
  4. Simpson D., Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie internacjonalizacji i globalizacji firmy, [w:] Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach współpracy międzynarodowej, Prace i Materiały IHZ UG, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2001.
  5. Smith P., Systematic Knowledge Management: Managing Organizational Assets for Competitive Advantage, "Journal of Systematic Knowledge Management" 1998, April.
  6. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986.
  7. www.hp.com.pl (25 marca 2005 r.).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu