BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołembska Elżbieta
Title
Logistyka międzynarodowa w integracji i internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
International Logistics in Integration and Internationalization of Polish Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 162-170, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Logistyka, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Zarządzanie międzynarodowe
Logistics, Enterprise internationalization, International management
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono ważniejsze przesłanki budowy systemów logistycznych w internacjonalizacji firm. Omówiono metody pomiaru efektów wdrożenia logistyki międzynarodowej. Opisano aktualny stan logistyki międzynarodowej w polskich przedsiębiorstwach.

The consideration of researchers and practitioners is reflected in the position and significance of international logistics within the framework of integration and internationalization of Polish companies. The purpose of this paper is to present results of empirical research. They were carried out to evaluate an introduction of international logistics in Polish companies, from the perspective of the position of logistics within a process of companies internationalization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. [ 1 ]Barlett C., Ghoshal S., What is Global Manager, Addison-Wesley Publishing Co. Reading Mass, 1995.
  2. Gołembska E., Logistyka w internacjonalizacji przedsiębiorstw UE, AE, Poznań 2005.
  3. Gołembska E., Szymczak M., Logistyka międzynarodowa, PWE, Warszawa 2004.
  4. Harris Ph.R., Moran R.T., Managing Cultural Differences Strategies for New World of Business, Gult Publishing Company, Houston, London 1993.
  5. Hill Ch.W., International Business, Compenling in the Global Marktplace, Irwin, Boston 1997.
  6. Koźmiński A., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999.
  7. Nowakowski M.K., Biznes międzynarodowy, Key Text, Warszawa 2000.
  8. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu