BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skulski Przemysław
Title
Międzynarodowe otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa
The International Marketing Environment of an Enterprise 357 Marcin Sutkowski: Sectorial Operative Programme as a Factor in Accor
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 345-357, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Otoczenie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo na rynku, Rynki międzynarodowe, Marketing międzynarodowy
Enterprise environment, Enterprise in the market, International market, International marketing
Note
summ.
Abstract
Artykuł zawiera charakterystykę otoczenia międzynarodowego. Przedstawiono elementy zagranicznego otoczenia zewnętrznego. Są to: otoczenie ekonomiczne, otoczenie polityczno-prawne, otoczenie technologiczne i otoczenie społeczno-kulturowe.

Increased influence on international environment in strategic activity of enterprises has been noticed in last years. In terms of introducing the marketing to foreign markets there interact two things: the increase of speed of changes and their direction, which is hard to predict. Because of this, the exact analysis of environmental elements plays such important role in a process of preparing marketing strategy for entering foreign markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ansoff H.L, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Bradley F., International Marketing Strategy, Prentice Hall, Harlow 1999.
 3. Cateora P., Ghauri P., International Marketing, McGraw-Hill, London 2000.
 4. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
 5. Mikulowski-Pomorski J., Komunikacja między kultur ów a, AE, Kraków 1999.
 6. Penc-Pietrzak I., Strategiczne zarządzanie marketingiem. Key Text, Warszawa 1999.
 7. Pszczółkowska D., Na barykady', polega "Gazeta Wyborcza" z 10 maja 2004.
 8. Root F.R., Entry Strategies for International Merkels, Lexington Books, Lexington 1987.
 9. Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa 1995.
 10. Terpstra V., Sarathy R., International Marketing, Dryden Press, Orlando 1997.
 11. Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, WNT, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu