BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tendera-Właszczuk Helena
Title
Problematyka podejmowania decyzji w Unii Europejskiej na mocy Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
The Problem of Decision Making System in the European Union on the Strength of The Treaty Establishing a Constitution for Europe
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 378-388, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Reforma UE, Instytucje WE, Podejmowanie decyzji
EU Reform, European Communities Institutions, Decision making
Note
summ.
Company
Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski
Council of the European Union, European Commission, European Parliament
Abstract
Przedstawiono instytucjonalne implikacje rozszerzenia Unii Europejskiej. Omówiono udział nowych krajów członkowskich w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej.

The author indicates that the process of enlarging the European Union has led to the necessity of substantial changes in the decision making system and institutional reorganization. The institutional reform has become a prerequisite for further and successful functioning of the EU-25 and, in the future, the European Union with such candidate countries as Bulgaria and Romania. The paper points out that the accession to the European Union gives the member countries' representatives in The Council of the European Union, The European Parliament, The European Commission and other institutions, the power to decide on political, economic and social matters concerning all the EU citizens and states. Therefore, the author discusses the main changes in the position of new member countries in the EU institutions that have been introduced by The Treaty of Nice and the proposals of changes in the European Union institutional system included in the Treaty Establishing a Constitution for Europe. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barcz J., Traktat konstytucyjny przyszłej Unii Europejskiej - Główne problemy prawne, "Wspólnoty Europejskie" nr 7/8 (130/131), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Centrum Badań Wspólnot Europejskich, Warszawa 2002.
 2. Grzeszczak R., Traktat Nicejski - Opinie i komentarze w państwach europejskich, "Wspólnoty Europejskie" nr 2 (114), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Centrum Badań Wspólnot Europejskich, Warszawa 2001.
 3. Grzeszczak R., Szczyt w Nicei - Rezultaty reformy instytucjonalnej, "Wspólnoty Europejskie" nr 12 (112), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Centrum Badań Wspólnot Europejskich, Warszawa 2000.
 4. Herma C., Ciszak T., Dziewulski R., Ronkowski P., Smyk K., Wójcik A., Udział Polski w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej - najważniejsze korzyści, "Biuletyn Analiz UKIE" nr 11, kwiecień 2003.
 5. Jesień L., Wybór czy inercja. Traktat amsterdamski w świetle teorii integracji europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2000.
 6. Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Raport z badań, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2003.
 7. Myszona K., Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 8. Paszyński M., Polska a zmiany instytucjonalne w Unii Europejskiej - Konwent konstytucyjny, "Wspólnoty Europejskie" nr 3 (126), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Centrum Badań Wspólnot Europejskich, Warszawa 2002.
 9. Rzeszutek M., Integracja europejska i tradycyjne wartości: porównanie Polski i Irlandii, "Wspólnoty Europejskie" nr 6 (141), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Centrum Badań Wspólnot Europejskich, Warszawa 2003.
 10. Smyk K., Pozycja Polski w Radzie UE - Ustalenia Traktatu Nicejskiego a podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną w projekcie Traktatu konstytucyjnego, "Wspólnoty Europejskie" nr 6 (141), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Centrum Badań Wspólnot Europejskich, Warszawa 2003.
 11. Stankiewicz A., Dwóch komisarzy z Polski, "Rzeczypospolita" nr 254, 30 października 2003.
 12. Szeląg K., Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej (I), "Wspólnoty Europejskie" nr l (136), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Centrum Badań Wspólnot Europejskich, Warszawa 2003.
 13. Szeląg K., Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej (II), "Wspólnoty Europejskie" nr 2 (137), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Centrum Badań Wspólnot Europejskich, Warszawa 2003.
 14. Tendera-Wlaszczuk H., Wschodnie rozszerzenie Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2001.
 15. Uhlig D., Ordynacja wyborów do Parlamentu Europejskiego. Duży może więcej, "Gazeta Wyborcza" z 28 sierpnia 2003.
 16. Źródła internetowe
 17. http://www.biuletyn.ukie.gov.pl/ba.nsf.
 18. http://www.biuletyn.ukie.gov.pl/ba.nsf/C3C8123BA9CA5861C1256D3C004C3473/$File/analiza.
 19. http://www.doc.ukie.gov.pl/dokumenty/KonstytucjaDlaEuropy-projekt.doc.
 20. http://www2.ukie.gov.pl/abcue.nsf/xml.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu