BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczyk Joanna
Title
Wpływ integracji europejskiej na polski sektor rolno-spożywczy - wybrane aspekty
The Impact of European Integration on the Polish Agrifood Sector - Chosen Aspects
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 247-256, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Przemysł spożywczy, Handel produktami rolnymi, Organizacje producenckie, Sektor rolno-spożywczy
Food industry, Agricultural trade, Producer organisations, Agri-food sector
Note
summ.
Abstract
Omówiono dane dotyczące handlu zagranicznego Polski artykułami rolno-spożywczymi. Przedstawiono inwestycje w sektorze spożywczym. Zwrócono uwagę na grupy producencko-marketingowe stanowiące przyszłość polskiego sektora rolno-spożywczego.

The article is an analysis of changes in the Polish agri-food sector after Poland's accession into the European Union. The most important factors of transformation in agri-food sector are: foreign trade, investments and "production groups". There were positive results, both concerning the Polish foreign trade of agri-food products and investments in this area, noted during last years. Moreover, the Polish integration with the EU has an influence on acceleration of consolidation processes in this sector. One of the results of the Polish food sector consolidation is the creation of "production groups". The benefits from this kind of co-operation (presented in the article) permit to predict that this is the best way to become the leader in the sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A.BU., KRAK., Z.L., MAK, A.S., Z.Z., Inwestują, żeby się rozwijać, „Rzeczpospolita", 19-20.03.2005.
 2. Chmielewska-Gil W., Korona B., Poślednik A., Zielińska M., Liberalizacja handlu rolno-spożywczego w ramach CEFTA w latach 1993-2003, Raport podsumowujący, FAPA, Warszawa 2004.
 3. Dach Z., Gospodarka na przełomie wieków, PTE, Kraków 2002.
 4. DC: Największe przedsięwzięcie Tymbarku, „Przemysł Spożywczy" 2004 nr 7.
 5. Drożdż J., Inwestycje w przemyśle spożywczym w okresie integrowania z Unią Europejską, „Przemysł Spożywczy" 2005 nr 1.
 6. Dyngus M., Grupy producentów na rynku świeżych owoców i warzyw, „Biuletyn Informacyjny ARR" 2005 nr 8.
 7. Karasiewicz G., Taraszewska D., Możliwości i ograniczenia współpracy producentów rolnych w ramach grup produkcyjno-marketingowych, [w:] Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego, red. M. Adamowicz, SGGW, Warszawa 2003.
 8. Kowalski A., Polski przemysł w pierwszych miesiącach po integracji, „Nowe Życie Gospodarcze" 2005 nr 5.
 9. Lemanowicz M., Działalność marketingowa prowadzona w grupach producenckich, [w:] Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego, red. M. Adamowicz, SGGW, Warszawa 2003.
 10. Michalczyk J., Polski sektor rolno-spożywczy w procesie integracji z Unią Europejską, [w:] Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, t. l, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Katedra MSG AE, Wrocław 2005.
 11. Michalczyk J., Polski sektor spożywczy (ze szczególnym uwzględnieniem mleczarstwa) na drodze do Unii Europejskiej, [w:] Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 976, t. 2. AE, Wrocław 2003.
 12. Michalczyk J., Polski sektor spożywczy wobec wyzwań integracji Polski z krajami Unii Europejskiej, [w:] Globalizacja w gospodarce światowej. Polscy eksporterzy wobec wyzwań integracji gospodarczej z Unią Europejską, red. B. Jeliński, E. Gostomski, Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2004.
 13. Michalczyk J., Tendencje w polskim sektorze spożywczym ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji zagranicznych, [w:] Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1066, AE, Wrocław 2005.
 14. Okrzesik J., Czy warto inwestować w przemysł spożywczy, „Boss Gospodarka" 2003 nr 12.
 15. Piński A., Trębski K., Unia Środkowoeuropejska, „Wprost" 2005 nr 34.
 16. Rowiński J., Skutki dalszej liberalizacji handlu rolno-spożywczego dla UE i Polski, „Przemysł Spożywczy" 2005 nr l.
 17. Urban R., Przemysł spożywczy w przededniu integracji z Unią Europejską, „Przemysł Spożywczy" 2004 nr 4.
 18. www.mazoviafruits.pl; 02.09.2005.
 19. www.netb.com.pl; 02.09.2005.
 20. www.paiiz.gov.pl; 02.09.2005.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu