BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Adam
Title
Umowy celne i handlowe podpisane przez Unię Europejską z krajami trzecimi - konsekwencje dla Polski
Trade and Customs Agreements Signed by the European Union with other Countries - the Consequences for Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 19-29, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Umowa międzynarodowa, Integracja gospodarcza Polski z UE, Wspólna Polityka Handlowa
International agreement, Poland's economic integration with the EU, Common Commercial Policy
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono zakres wspólnej polityki handlowej Wspólnoty Europejskiej. Omówiono system preferencji handlowych stosowany przez Unię Europejską i umowy zawarte przez Wspólnotę z krajami trzecimi.

The accession to the European Union had a great influence on the Polish economy and substantially changed Polish authorities competence. In joint trade policy area all competence has been moved from country level to European Union level. One of the aspects of joint trade policy was taking over of all EU international customs and trade agreements and common customs tariffs. As a consequence the liberalization of the Polish economy became more intense and the economy itself became more open for international competition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Integracja europejska, red. A. Marszałek, PWE, Warszawa 2004.
 2. Kawecka-Wyrzykowska E., Stosunki traktatowe UE - Rosja w kontekście rozszerzenia, Wspólnoty Europejskie - Biuletyn Informacyjny, IKCHZ, 2003 nr 4/5 (150).
 3. Mańka B., Stosunki handlowe Unii Europejskiej z krajami ASEAN, „Wspólnoty Europejskie -Biuletyn Informacyjny", 2003, nr 6 (141).
 4. Polska w Unii Europejskiej, t. H, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.
 5. Proces i skutki dostosowań Polski do zagranicznej polityki ekonomicznej Unii Europejskiej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, luty 1999.
 6. Stosowane przez Unią Europejską preferencje celne związane z poć kadzeniem towarów, „Aktualności Celne" 2004 nr 9.
 7. Synowiec E., Barkowski S., Konsekwencje przystąpienia do Unii Europejskiej dla polityki handlowej Polski (f), „Wspólnoty Europejskie - Biuletyn Informacyjny", 2003 nr 4 (139).
 8. Unia Europejska, t. I, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.
 9. Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1997.
 10. Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001.
 11. Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2003-2004. Raport roczny, red. J. Kotyński, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu