BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek Szymon
Title
Zjawisko pokusy nadużycia i jego rola podczas kryzysu azjatyckiego w 1997 roku
Moral Hazard during Financial Crisis in Asia
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 235-246, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Pokusa nadużycia, Kryzys finansowy
Moral hazard, Financial crisis
Note
summ.
Country
Azja
Asia
Abstract
Przedstawiono przebieg i źródła kryzysu azjatyckiego. Omówiono zjawisko pokusy nadużycia (moral hazard). Pokazano powiązania pomiędzy pokusą nadużycia a paniką na rynku finansowym.

Moral hazard refers to the belief that banks and large companies are effectively guaranteed by their governments and can be lent to at government rather than private risk. This mechanism played an essential role during financial crisis in Asia in 1997. Moral hazard, which causes irrational investment decisions, leads to the financial bubble burst, making the economy highly vulnerable to self-fulfilling crisis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. [l] Balcerowicz L., Trójkąt bermudzki, „Wprost" 4 lutego 2001.
 2. Chmielewski A., Korzyści z globalizacji, „Nowe Życie Gospodarcze" 1999 nr 4.
 3. Chrabonszczewska E., Międzynarodowe organizacje finansowe wobec kryzysu azjatyckiego, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej" 1999 nr 6.
 4. Ciaessens S., Djankov S., Lang L., East Asian Corporates: Growth, Financing and Risks over the Last Decade, World Bank 1998.
 5. Dieter H., Crises in Asia or Crisis of Globalisation?, „Centre for the Study of Globalisation and Régionalisation Working Papers" 1998 nr 15.
 6. Click R., Moreno R., Money and Credit, Competitiveness, and Currency Crises in Asia and Latin America, „Pacific Basin Working Paper Series" 1999 nr PB99-01.
 7. Click R., Thoughts on the Origins of the Asia Crisis: Impulses and Propagation Mechanisms, „Pacific Basin Working Paper Series" 1998 nr PB98-07. r
 8. Grabowski W., Współczesne kryzysy finansowe i próby ich przezwyciężania — rola systemu regulacji finansowych, „Bezpieczny Bank" 1998 nr 4.
 9. Higgott R., The Politics of Economic Crisis in East Asia: Some Longer Term Implications, „Centre for the Study of Globalisation and Régionalisation Working Papers" 1998 nr 2.
 10. Kaminsky G.L., Currency and Banking Crises: The Early Warnings of Distress, „International Finance Discussion Papers" 1998 nr 629.
 11. Kindleberger C. P., Szalenshvo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, Wig-Press, Warszawa 1999.
 12. Krugman P., What Happened to Asia?, MIT 1998.
 13. Krugman P., Wracają problemy kryzysu gospodarczego, PWN, Warszawa 2001.
 14. Kryzys - instytucjonalny czy gospodarczy?, opr. A. Chmielewski, „Nowe Życie Gospodarcze" 1999 nr 4.
 15. Liberska B., Kryzysy finansowe w Meksyku i krajach Azji Południowo-Wschodniej, „Ekonomista" 1999 nr 1/2.
 16. Lutkowski K., Mechanizm kryzysów walutowych w świetle ostatnich zakłóceń na międzynarodowych rynkach finansowych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej 1999 nr 6.
 17. McKibbin W., Martin W., The East Asian Crisis: Investigating Causes and Policy Responses, „Working Paper in Trade and Development" 1998 nr 6.
 18. Oręziak L., Liberalizacja przepływów kapitałowych a kryzys na rynkach wschodnich, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej 1999 nr 6.
 19. Tober J., Międzynarodowe przepływy kapitalna kryzysy finansowe, „Bezpieczny Bank" 1998 nr 4.
 20. Wojciechowski M., Rok kryzysu, „Nauka i Przyszłość" 1998 nr 12.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu