BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płowiec Urszula
Title
Ewolucja Strategii lizbońskiej - wyzwania dla Polski
The Evolution of the Lisbon Strategy - Challenges for Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 294-306, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Strategia lizbońska, Konkurencyjność gospodarki, Gospodarka światowa
Lisbon Strategy, Economy competitiveness, World economy
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono obszar euro na tle gospodarki USA. Omówiono założenia strategii lizbońskiej.

The Lisbon Strategy was a complex programme of improving the competitiveness of member states economies. The primary challenges for Poland, resulting from the Lisbon Strategy, are the same as for "old" member states of the European Union. But the level of challenge is higher because of unemployment and lower level of development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Commission Staff Working Document in Support of the Report from to the Spring European Council, 22-23 March 2005.
 2. Enlarging the European Union, Achievements and Challenges, European University Institute, March 2003.
 3. European Council Brussels, 22 and 23 March 2005, Presidency Conclusions 7619/05, Brussels, 23 March 2005.
 4. Facing the Challenge, The Lisbon Strategy for Growth and Employment, European Communities, November 2004.
 5. Improving the Implementation of the Stability and Growth Pact, Council of the European Union 7423/05, Brussels, 21 March 2005.
 6. James H., Rośnie nowe supermocarstwo, "Rzeczpospolita" 23-24 kwietnia 2005.
 7. Lisbon European Council, "Bulletin of the European Union" 2000 nr 3.
 8. Lisbon Strategy of Economic, Social and Environmental Reneval, SEC (2005) 160, Brussels, 3 Ferbuary 2005.
 9. Płowieć U., Lizbońska strategia Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, [w:] Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, red. J. Lipiński, A. Sławiński, PTE, Warszawa 2003.
 10. Szomburg J., Biała Księga 2003, cz. I, Polska wobec Strategii lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa 2003.
 11. Szwabe M., Decyzja będzie we wrześniu, "Rzeczpospolita" 23-24 kwietnia 2005.
 12. Szwabe M., Rosnące znaczenie Chin - wyzwanie dla UE, "Wspólnoty Europejskie" 2005 nr 2.
 13. The Bangalore Paradox, "The Economist", 23 April 2005.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu