BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sutkowski Marcin
Title
Sektorowy Program Operacyjny jako czynnik wzmacniający konkurencyjność polskich przedsiębiorstw wobec wyzwań globalizacji
Sectorial Operative Programme as a Factor in Accor dance with Challenges of Globalization Competitiveness of Polish Enterprise Bracing
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 358-369, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Konkurencyjność gospodarki, Sektorowy Program Operacyjny, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Economy competitiveness, Sectoral Operational Programme, Enterprise competitiveness
Note
summ.
Abstract
Przybliżono uwarunkowania konkurencyjności. Przedstawiono Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw jako element wzmacniający konkurencyjność firm i gospodarki.

The main aim of this article is to present the essence of Poland's and EU's development programme called "SPO-WKP" in the aspect of globalization process and European Union integration. The main goal of activities taken in the sphere of regional development policy in the EU is to reduce differences in economic development between the poorest and the richest regions of member countries. The author discusses the programme "SPO-WKP" as an example of regional development policy in Poland. This article analyzes problems arising from putting into force the above mentioned programme in the context of competitiveness of Polish enterprise and economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. http://www.ris.kujawsko-pomorskie.pl/dokumenty/RIS_warsztaty.doc.
  2. http://www.kig.pl/niusy/.
  3. http://funduszestrukturalne.gov.pl.
  4. Kaleta A., Strategia konkurencji jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstw polskich, Wrocław 1999, s. 187.
  5. Polska w UE. Początkowe problemy i kryzysy, red. U. Karczewska, M. Kwiatkowska, K. Sochacka, Warszawa 2002.
  6. Strach przed konkurencją (APA), "Rzeczpospolita", z 2/3 lutego 2002 r.
  7. Zadorowa H., Warunki i cechy makrokonkurencyjności, "Ekonomista" 1990 nr 2-3, s. 339-400.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu