BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szeląg Tomasz
Title
Hedging - wybrane zagadnienia
Hedging - Selected Problems
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 370-377, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko, Hedging
Risk management, Risk, Hedging
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano dorobek naukowy w odniesieniu do hedgingu. Opisano najczęściej wysuwane argumenty przeciw zawieraniu oraz za zawieraniem transakcji zabezpieczających.

The term hedging is based on the verb "to hedge", which means "to give protection against something" or "to surround". In business, this term is used to denote methods of reducing or neutralizing risk of changes in prices of financial instruments or commodities by means of derivative instruments. To this end, the so-called hedge transactions are used. This term is understood as a position one takes in the futures market matched by one's position taken in the spot market. As a result potential losses on one transaction will be more or less balanced by profits on the other. The article examines the theoretical output on hedging. Furthermore, pros and cons of hedging transactions were presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Boryczka D., Doświadczenia przedsiębiorstw działających na rynkach towarowych, "Rynek Terminowy" 1999 nr 5.
 2. Capital Market Products and Trading Strategies, Eurex 2001.
 3. Crowson P., Sampson R., Managing Metals Price Risk with The London Metal Exchange, LME, London 2000.
 4. Daigler R.T., Advanced Options Trading, McGraw-Hill 2001.
 5. Equity and Index Products and Trading Strategies, Eurex 2001.
 6. Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG Press, Warszawa 2000.
 7. Góralczyk M., Kulczycka J., Sposoby zabezpieczania kursów walut, [w:] Szkota pt. Wycena projektów i inwestycji proekologicznych w górnictwie i hutnictwie - według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, Polska Akademia Nauk, Imperiał College of Sciences, Technology and Medicine, Ustroń, 27-29 listopada 2000.
 8. Gup B.E., Brooks R., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
 9. Hedging i nowoczesne usługi finansowe, red. M. Biegański, A. Jane, AE, Poznań 2001.
 10. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG Press, Warszawa 1999.
 11. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, AE, Wrocław 1998.
 12. Wei Shang-Jin, Currency Hedging and Goods Trade, Working Paper 6742, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1998.
 13. Wojciechowski L, Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczające ryzyko, Zakamycze, Kraków 1999.
 14. Zatoński M., Zarządzanie ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie, "Rynek Terminowy" 2002 nr 1. [l5] Zator K., Śmieszno-straszna rzecz o stratach na hedgingu (polemika), "Rynek Terminowy" 2001 nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu