BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bandelak-Rosłonkiewicz Dominika, Kaczmarek Bogusław
Title
Gospodarka samorządowa jako obiekt zarządzania
Local Government Economics as an Object of Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 30-36, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Gospodarka samorządowa, Zarządzanie gminą, Gmina
Local government economy, District management, District
Note
summ.
Abstract
Głównym założeniem dla rozważań zawartych w artykule jest niezbędność wykorzystania w procesie zarządzania gospodarką samorządu terytorialnego, mechanizmów i metod stosowanych w sektorze prywatnym.

The article is an analysis of two main issues: local government activities determining a position of self-government in a socio-economic system of the country; a necessity of professional approach to management of local government entity from the point of view of a wider system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Frankowski Z., Rozwój marketingu terytorialnego - dylematy, „Człowiek i Środowisko" 1999 nr 2.
  2. Friedman M. i R., Tyrania status quo, „Heuros", Łódź 1997.
  3. Kieżun W., Kapitał społeczny a sprawność sfery publicznej, „Współczesne Zarządzanie" 2004 nr 4.
  4. Kisiel W., Podstawowa charakterystyka publicznych jednostek w USA, „Samorząd Terytorialny" 1995 nr 11.
  5. Kozak M., Rozwój lokalny i regionalny - co to właściwie znaczył, „Wspólnota" 1996 nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu