BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarny Elżbieta, Rusinowska Agnieszka
Title
Wpływ jednolitego rynku europejskiego na dobrobyt (ujęcie teoretyczne)
The Impact of the Single European Market on Welfare (Theoretical Presentation)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 91-101
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Jednolity rynek wewnętrzny, Dobrobyt, Teoria integracji
European Single Market, Prosperity, Integration theory
Note
summ.
Abstract
W artykule pokazano jak powstanie jednolitego rynku powoduje wzrost dobrobytu, nawet jeśli nie następuje likwidacja niedoskonałości konkurencji. W zaprezentowanym modelu ukazano wpływ ujednolicenia cen na rynkach różnych krajów.

The article presents how the existence of single market causes that the welfare level is increasing. The presented model is a simplification of the complex reality of European integration. The authors focus on the impact of prices standardization on the welfare level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu