BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wielgos-Struck Renata, Bozacka Małgorzata
Title
Uwarunkowania i przejawy marginalizacji mieszkańców Rzeszowa w opiniach pracowników socjalnych
Source
Polityka Społeczna, 2003, nr 4, s. 17-24
Keyword
Marginalizm, Wykluczenie społeczne, Badania ankietowe
Marginalization, Social exclusion, Questionnaire survey
Country
Rzeszów
Abstract
Badania procesu marginalizacji przeprowadzane są na ogół na przedstawicielach środowisk marginalnych. Artykuł przedstawia obserwacje, refleksje i spostrzeżenia zarówno na temat procesu marginalizacji, jak i funkcjonowania osób nią dotkniętych, jakie w drodze ankiety ujawniły osoby reprezentujące instytucje wspomagające środowiska marginalne: terenowi pracownicy socjalni Rzeszowa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. L. Beskid, Analiza skali, dynamiki i społecznego rozkładu procesów pauperyzacji i marginalizacji, IPiSS, Warszawa 1999, s. 15.
 2. K.W. Frieske, Kumulacja czynników marginalności społecznej, "Polityka Społeczna" 1999, nr 11-12.
 3. K.W. Friske, P. Pawłowski, Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych, Wyd. Interart, Warszawa 1996, s. 88.
 4. A. Golczyńska-Grondas, Postawy pracowników instytucji społecznych wobec klientów z enklaw, w: Żyć i pracować w enklawach biedy, W. Warzywoda- Kruszyńsa (red.), Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 193.
 5. J. Grotowska-Leder, Długość trwania w biedzie a procesy marginalizacji. Badania łódzkie, "Polityka Społeczna" 1999, nr 11-12.
 6. T. Kowalak, Marginalność i marginalizacja społeczna, Warszawa 1998, s. 23.
 7. K. Kostecka, Pomoc społeczna dla ubogich mieszkańców Rzeszowa - doświadczenia z pracy w rejonach biedy, w: Pomoc społeczna w Polsce w latach dziewięćdziesiątych - przemiany, bariery, perspektywy, R. Wielgos-Struck (red.), Wyd. "Mana", Rzeszów 2001, s. 26.
 8. Marginalność i procesy marginalizacji, K.W. Frieske (red.), IPiSS, Warszawa 1988, s. 79.
 9. M. Potoczna, Strategie życiowe biednych mieszkańców enklaw, w: Żyć i pracować w enklawach biedy, W. Warzywoda- Kruszyńsa (red.), Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 84-86.
 10. Strategia rozwiązywania problemów pomocy społecznej, opracowanie zbiorowe Zespołu MOPS w Rzeszowie, Rzeszów 2000 (maszynopis), s. 27-29.
 11. E. Tarkowska, Świat społeczny biednych a koncepcja kultury ubóstwa, "Polityka Społeczna" 1999, nr 11-12.
 12. E. Tarkowska, W stronę polityki społecznej, w: Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, E. Tarnowska (red.), Wyd. Typografika, IFiS PAN, Warszawa 2000, s. 234-237.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu