BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Macierze brzegowe. Teoria i zastosowania - część II
Border Matrices - Theory and Application. Part II
Source
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 1, s. 29-54, bibliogr. 10 poz.
Statistical Review
Keyword
Macierze, Modele ekonometryczne, Metody ekonometryczne, Macierze brzegowe
Matrix, Econometric models, Econometric methodology, Bordered matrices
Note
summ.
Abstract
Praca prezentuje macierze brzegowe oraz ich zastosowanie w badaniach ekonometrycznych. Szczegółowe tematy poruszone w artykule to: badanie jakości modelu, współczynnik Hoopera, badanie statystycznej istotności zmiennych, badanie struktury stochastycznej.

The work in question demonstrates the application of multiple border matrices for an analysis of multi-equation linear econometric models. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hooper W.C., Simultaneous Equations and Canonical Correlation Theory, Econometrica, 27, (1959), s. 245-256.
  2. Kolupa M., Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1982.
  3. Kolupa M., Łukasik J, Michalski T, Podstawy modelowania ekonometrycznego z wykorzystaniem macierzy brzegowych, PWN, Warszawa 1988.
  4. Kolupa M, Nowakowski J., Wielokrotne macierze brzegowe i ich ekonometryczne zastosowania, PWN, Warszawa 1990.
  5. Kolupa M, Szczepańska-Gruźlewska E., Macierze brzegowe. Teoria, algorytmy, zastosowania ogólne i ekonometryczne, PWE, Warszawa 1991.
  6. Madala G.S., Some small evidence on tests of significance in simultaneous equations models, Econometrica, 42, (1974).
  7. Michalski T, Wykorzystanie macierzy brzegowych przy testowaniu warunków liniowych dla i parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego, Przegląd statystyczny, 1, (1991), s. 41-46.
  8. Michalski T., Macierze brzegowe w procesie weryfikacji wielorównaniowych modeli ekonomet- tycznych, Monografie i Opracowania SGH, Zeszyt 361, Warszawa 1992.
  9. Michalski T., Macierze brzegowe. Teoria i zastosowania. (Część 1), Przegląd Statystyczny, 2, (1993), s. 135-148.
  10. Theil IŁ, Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu