BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gabryszak Renata
Title
Rola państwa w kształtowaniu polityki społecznej
Source
Polityka Społeczna, 2003, nr 8, s. 5-8
Keyword
Rola państwa w gospodarce, Polityka społeczna państwa, Społeczeństwo obywatelskie
States' role in economy, Social policy, Civic society
Abstract
Rolę państwa w kształtowaniu polityki społecznej przedstawiono w podziale na zwolenników rynku oraz zwolenników państwa opiekuńczego, gdy podmiotem układu jest społeczeństwo a nie państwo.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. Auleytner, K. Głębicka, Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, Warszawa 2000.
 2. V. Van Dyke, Wprowadzenie do polityki, Poznań 2000, s. 75-80.
 3. L. Dziewięcka-Bokun, Funkcja socjalna państwa, w: L. Dziewięcka-Bokun, J. Mielecki (red.), Wybrane problemy polityki społecznej, Wrocław 1997, s. 26-27.
 4. L. Dziewięcka-Bokun, Rola państwa w realizacji polityki społecznej, "Studia i Materiały" z polityki społecznej 2001, s. 31.
 5. Dziękujemy państwu, "Forum" 2002, nr 33, s. 20-21.
 6. G. Gilder, Bogactwo / ubóstwo, Warszawa 1989.
 7. A. Gwiazda. Koncepcja kapitału społecznego, "Polityka Społeczna" 2002, nr 10, s. 7-9.
 8. J. Habermas, Kryzys państwa dobrobytu i wyczerpywanie się energii utopijnych, "Colloquia Communia" 1986, nr 4-5, s. 168-177.
 9. M. Friedman, Kapitalizm i wolność, Warszawa 1993
 10. M. Friedman, Wolny wybór, Sosnowiec 1994, s. 31-33.
 11. A. Friszke, Między marzeniem a rozczarowaniem. Polacy wobec państwa 1918-2001, "Więź" 2001, nr 11, s. 27-41;
 12. F. Fukuyama, Zaufanie. Kapital społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa 1997, s. 39.
 13. T. Kowalik, Jaki kapitalizm dla Polski, "Magazyn Finansowy" 11.04.2002.
 14. T. Kowalik, O potrzebie radykalnych zmian w polityce gospodarczej i społecznej naszego kraju, "Oświata i Wychowanie" 2001, nr 1, s. 23.
 15. T. Kowalik (red.), Spory wokół Nowej Trzeciej Drogi, Warszawa 2001.
 16. J. Krzyszkowski, Rola kapitału społecznego w pluralistycznym społeczeństwie opiekuńczym, "PPS: S i D" 2001, nr 3, s. 41.
 17. A. Leopold, Jakie państwo?, "Nowe Życie Gospodarcze" 2002, nr 10, s. 7-8.
 18. A. Lipowski, Ekonomiczna zawodność państwa - krytyczna analiza ujęcia antyetatystycznego, "Ekonomista" 2002, nr 1
 19. A. Lipowski, O akademickiej koncepcji zawodności rynku - krytycznie, "Ekonomista" 2001, nr 3.
 20. M. Marody (red.), Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, Warszawa 2000
 21. A. Matysiak, Wpływ kapitału społecznego na mechanizm rynkowy, "Ekonomista" 2000, nr 4, s. 517-540.
 22. Po co nam państwo - chaos ujęty w ramy, "Więź" 2001, nr 11, s. 11-26.,
 23. B. Rogulska, Obowiązki państwa wobec obywatela i obywatela wobec państwa, "Serwis Informacyjny CEBOS" 2000, nr 5, s. 58.
 24. J. Sztumski, Zmierzch państwa opiekuńczego, "Polityka Społeczna" 1997, nr 7, s. 1-3.
 25. W. Turnowiecki, Bismarck a polityka społeczna, "Teoria i Praktyka Polityki" 1995, nr 1, s. 111-116.
 26. W. Wilczyński, Wrogie państwo opiekuńcze, czyli trudna droga Polski do gospodarki rynkowej, Warszawa 1999, s. 128-129 i 145-146.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu