BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolupa Michał (Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kokoszkiewicz Andrzej (Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
O rozwiązaniu pewnego specjalnego układu równań liniowych
On the Solution of a Special Configuration of Linear Equations
Source
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 1, s. 79-84, bibliogr. 3 poz.
Statistical Review
Keyword
Mnożniki Lagrange'a, Równania liniowe, Lokaty
Lagrange multiplier, Linear equation, Investments
Note
summ.
Abstract
W pracy przedstawiono sposób rozwiązywania specjalnego układu równań liniowych, który występuje przy wykorzystaniu mnożników Lagrange'a w celu skonstruowania optymalnego portfela lokat.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jajuga K, O zastosowaniu metod ekonometrycznych w zarządzaniu kapitałem, Referat wygłoszony na konferencji organizowanej przez AE Kraków, Zakopane 1991.
  2. Kolupa M, Szczepanska-Gruźlewska R, Macierze brzegowe, teoria, algorytmy, zastosowania ogólne i ekonometryczne, PWE, Warszawa 1991.
  3. Kolupa M, Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1982
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu