BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiziukiewicz Teresa, Nadolna Bożena
Title
Projekt standardu kształcenia na studiach podyplomowych z rachunkowości
Proposed standardization of postgraduate accounting study programme
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2006, t. 34, nr 90, s. 134-156
Keyword
Rachunkowość, Kształcenie ekonomistów, Studia podyplomowe, Standardy rachunkowości
Accounting, Education of economists, Postgraduate studies, Accounting standards
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy celowości standaryzacji programu nauczania na studiach podyplomowych z rachunkowości upoważniających do uzyskania bez egzaminu certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W artykule jest zawarta analiza programów kształcenia na wybranych studiach. Został też przedstawiony standard programu uwzględniającego wymagania egzaminacyjne, a także propozycja zasad akredytacji studiów (abstrakt oryginalny)

The paper disputes the sense of standardization of postgraduate accounting study programme for a specific kind of studies that entitle their graduates to have the accountant certificate without an examination. The accountant certificate enables its bearer to conduct professional bookkeeping. The paper presents an analysis of the study programme, as well as a standard of a programme that complies with the examinational requirements and a proposition of accreditation rules for such studies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu