BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczyński Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe
A Taxonomic Measure of the Attraction of Investments in Securities
Source
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 3, s. 275-300, bibliogr. 6 poz.
Statistical Review
Keyword
Analiza taksonomiczna, Papiery wartościowe, Metody taksonomiczne
Taxonomic analysis, Securities, Taxonomic methods
Note
summ.
Abstract
Założeniem artykułu jest przedstawienie wykorzystania wielowymiarowych analiz porównawczych dla oszacowania atrakcyjności inwestwania na giełdzie. Autor proponuje taksonomiczną miarę atrakcyjności dla tego typu inwestycji, ilustrując ją empirycznymi wartościami dla firm notowanych na giełdzie w kilku wariantach wysokiego i niskiego ryzyka.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk spoleczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
  2. Hozer J., Zawadzki J., Zastosowanie ekonometrii w transporcie, WKiŁ, Warszawa 1986.
  3. Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1993.
  4. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów spoleczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  5. Praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka Finanse firmy. Międzynarodowa Szkoła Zarządzania, Warszawa 1993.
  6. Analizator giełdowy Nr 1/92, Incard Wrocław, Konsultimpex Upplands Väsby, Szwecja. Praca wpłynęła do Redakcji w lutym 1993 r.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu