BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Hanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Problem optymalnego wyboru w zagadnieniach z dominacją stożkową
Optimal Choice in Point Dominated Solutions
Source
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 3, s. 301-312, bibliogr. 13 poz.
Statistical Review
Keyword
Podejmowanie decyzji, Modele podejmowania decyzji, Optymalizacja decyzji
Decision making, Decision-making models, Decision optimization
Note
summ.
Abstract
W artykule rozważono pewne własności rozwiązań niezdominowanych w przestrzeniach liniowych częściowo uporządkowanych. W przestrzeniach tego typu relacja częściowego porządku jest generowana przez ostry i wypukły stożek. Wykorzystując powyższy fakt uzyskuje się prostą interpretację punktów niezdominowanych. W pracy zajęto się możliwościami opisania tych punktów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chankong V., Haimes Y.Y., Multiobjective decision making, North Holland, Nowy Jork, Amsterdam, Oxford 1983.
 2. Dubov I.A., Travkin S.I., Jakimiec W.M., Mnogokriterial'nyje modeliformirowania i vybora variantov sistem, Nauka, Moskwa 1986.
 3. Jahn J., Mathematical vector optimization in partially ordered linear spaces, Peter Lang, Frankfurt am Main 1986.
 4. Kaliszewski I., A charakterization of properly efficient solutions by an augmented Tchebycheff norm. Bull. Polish Acad. Sei., Tech. Sei. 33 (1985), 7-8, s. 415-420.
 5. Khanh P.Q., Nuong T.H., On necessary optimality conditions in vector optimization problems, Jota 58 (1988), No. 1, s. 63-81.
 6. Luc D.T., Scalarization of vector optimization problems, JOTA 55 (1987), s. 85-102.
 7. Luenberger D.G., Teoria optymalizacji, PWN, Warszawa 1974.
 8. Martos B., Programowanie nieliniowe. Teoria i metody, PWN, Warszawa 1983.
 9. Musielak J., Wstęp do analizy funkcjonalnej, PWN, Warszawa 1976.
 10. Nykowski I., Galas Z., Żółkiewski Z., Programowanie wielokryterialne, PWE, Warszawa 1987.
 11. Salukvadze M.E., Optimizacija vectorovych funcjonalov, Autom, i Telemech. (1971), No. 8, s. 5-15.
 12. Yu P.L., Leitmann G., Compromise solutions, dominations structures and Salukvadze's solution, JOTA 13 (1974), s. 362-378.
 13. Yu P.L., Cone Convexity, Cone Extreme Points, and Nondominated Solutions in Decision Problems with Multiobjectives, JOTA, 1974, vol. 14, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu