BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolupa Michał (Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Plebaniak Joanna (Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Statystyczna istotność modelu określonego przez regularną parę korelacyjną (G(k), R0(k))
The Statistical Essence of a Model Defined by a Regular Correlation Pair (G(k), R0(k))
Source
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 3, s. 327-331, bibliogr. 2 poz.
Statistical Review
Keyword
Para korelacyjna, Korelacja, Statystyka
Correlative pairs, Correlation, Statistics
Note
summ.
Abstract
W artykule dowodzono, że model zdefiniowany przez regularną parę korelacyjną jest statystycznie zasadny przy utrzymaniu określonych założeń.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hellwig Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stad wnioski ekonometryczne, Przegląd Statystyczny, 3 (1976).
  2. Kolupa M., Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1982.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu