BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wanat Stanisław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Metody analizy ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych
Methods of Risk Analysis in Property Insurance
Source
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 3, s. 355-370, bibliogr. 17 poz.
Statistical Review
Keyword
Analiza ryzyka, Ubezpieczenia majątkowe, Ubezpieczenia
Risk analysis, Property insurance, Insurances
Note
summ.
Abstract
W artykule dotyczącym metod analizy ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych wyróżniono zagadnienia związane z: podejściem klasycznym do tematu, podejściem opartym na indywidualnej teorii ryzyka oraz podejściem opartym na kolektywnej teorii ryzyka.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Banasiński A., Ziomek M.J., Sprawozdawczość i statystyka ubezpieczeniowa, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa 1955.
 2. Banasiński A., Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1993.
 3. Bartoszewicz J., Wykłady ze statystyki matematycznej, PWN Warszawa 1989.
 4. Borch K., The Economics of Uncertainty, Princeton University Press 1968.
 5. Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, cz. I i II, PWN, Warszawa 1981.
 6. Gerber H.U., An Introduction to Mathematical Risk Theory, S.S. Huebner Foundation for Insurance Education University of Pennsylvania, Philadelphia 1979.
 7. Greene M.R., Trieschmann J.S., Risk and Insurance, Cincinnati -Ohio, 1981.
 8. Helten E. (red.), Beiträge zur Credibility-Theorie, Karlsruhe 1989.
 9. Kowalenko J.N., Kuzniecow N.J., Szurienkow W.M., Procesy stochastyczne, PWN, Warszawa 1989.
 10. Langrock J., Einführung in Theorie der Markovschen Ketten und ihre Anwendungen, Leipzig 1978.
 11. Larsen C.R., Dengsoe C, Egebo J.H., Hansen J.E., Risk analysis of customers - not products, "Rewarding risk", SCOR Paris 1991.
 12. Saxer W., Versicherungsmathematik I, II, Springer-Verlag, Berlin 1955.
 13. Stroiński E., Nowe podejście do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1989, nr 2.
 14. Vaughan E.J., Fundamentals of Risk and Insurance, New York 1982.
 15. Wenzell A.D., Wykłady z teorii procesów stochastycznych, PWN, Warszawa 1980.
 16. Wolff K.H., Methoden der Unternehmensforschung im Versicherungswesen, Springer-Verlag, New York 1966.
 17. Wolff K.H., Versicherungsmathematik, Springer-Verlag, Wiedeń 1970.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu