BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romanowicz Wojciech
Title
Metody oceny uzyskania korzyści z fuzji i przejęć w sektorze bankowym
Methods of Assessing Benefits of Mergers and Acquisitions in Banking Sector
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (18), 2001, nr 886, s. 105-113, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Wybrane aspekty zarządzania
Keyword
Fuzje i przejęcia, Techniki fuzji, Sektor bankowy
Mergers and acquisitions, Fusion techniques, Banking sector
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą fuzji i przejęć. Autor scharakteryzował motywy przeprowadzania fuzji i przejęć z punktu widzenia interesów zarówno przejmującego, jak i przejmowanego.

Raised problems of mergers and acquisitions in the banking sector are the trial of defining reasons why they are on the market. Actual market processes are the reason of ascending mergers and acquisitions on Polish financial market. Acquiring banks are guided by motives, which are on both sides acquiring bank and acquired bank. The biggest problem is to find a proper tool to univocally quantify if mergers or acquisitions would bring expected benefits. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alińska A.: Zmiany w funkcjonowaniu spółdzielczego sektora bankowego. "Bank i Kredyt" 1974 nr 11.
 2. Berger A.N., Humphrey: Bank Scale Economies, Mergers, Concentration, and Efficiency: The U.S. Expierence. http://fic.wharton.upenn.edu/fic/wfic/papers/94/p9425.html
 3. Borus K.: Stan przejściowy. "Bank" 1998 nr 9.
 4. Cichocki T.: Rola banku na rynku fuzji i przejęć. "Bank i Kredyt" 1999 nr 12.
 5. Frąckowiak W.: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Warszawa: PWE 1998.
 6. Gikas G.: Korzyści skali w sektorze bankowym. "Bank i Kredyt" 1999 nr 11.
 7. Jaworski L.W., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B.: Banki. Warszawa: Poltext 1998.
 8. Lipiński S.: Czy ta fuzja wypali. "Bank" 1998 nr 8.
 9. Lipiński S.: O licencjach i przejęciach. "Bank" 1999 nr 9.
 10. Lipiński S.: Zapomnieć o konsolidacji. "Bank" 1998 nr 9.
 11. Mamcarz H.: Aspekty finansowe przejęcia przedsiębiorstwa przez wykup. "Bank i Kredyt" 1998 nr 11.
 12. Matosek P.: Czy większe banki są lepsze. "Bankier" 1999 nr 2.
 13. Oleś W., Rodzynkiewicz M.: Koncentracja i przekształcenia podmiotów gospodarczych - zagadnienia wybrane. Warszawa: FRR 1998.
 14. Popiołek W.: Łączenie się (fuzja) banków w formie spółki akcyjnej w prawie polskim. Warszawa: FeiBB 1993.
 15. Przybyła M.: Struktura organizacji ujęcie wielowymiarowe. Wrocław: Forum 1995.
 16. Rogowski G.: Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Poznań: WWSBP 1998.
 17. Singh H., Zollo M.: Creating Value in Post-Acquisition Integration Processses. http://fic.wharton.upenn.edu/fic/wfic/papers/98/p9833.html.
 18. Szczepankowski P.J.: Fuzje i przejęcia. Warszawa: PWN 2000.
 19. Zgorzelski K.: Kierunki i uwarunkowania fuzji banków komercyjnych. "Bank i Kredyt" 1998 nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-8604
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu