BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polak Ewa
Title
Ewolucja stanowiska państwa wobec problemu bezrobocia
Source
Polityka Społeczna, 2003, nr 8, s. 8-14
Keyword
Rola państwa w gospodarce, Bezrobocie, Przyczyny bezrobocia
States' role in economy, Unemployment, Reasons of unemployment
Abstract
Najważniejsze powody wzrostu bezrobocia wysuwane przez liberałów i zwolenników ingerencji państwa w gospodarkę zilustrowano aktualnymi przykładami z gospodarek świata i Polski.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Annual Report OECD 1999, za: "Wall Street Journal Europe" z 20.03.2000 r.
 2. D. Cohen, Kłopoty dobrobytu, Kraków 1998, s. 60.
 3. Ph. Coste, Odchudzanie po amerykańsku, "Forum" 1997, nr 19.
 4. Czas na zmiany, PSL, Warszawa 1999, s. 11.
 5. W. Engler, Zagrożona przyszłość, "Przegląd Polityczny" 1998, nr 36.
 6. Eurostat and Rexecode Economic Research Group, Bruxelles 1999.
 7. F. Fukuyama, Wielki wstrząs, Warszawa 2000, s. 83
 8. H.R Martin, H. Schumann, Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wrocław 1999, s. 147.
 9. J. Oleksy, Wyzwania globalne są szansą dla Polski, w: Zagrożenia przyszłości - krach czy rozwój, Warszawa 2000, s. 27.
 10. E. Polak, Szanse i zagrożenia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w związku z przystąpieniem Polski do UE, w: B. Nogalski, J. Rybicki (red.), Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania UE, Zeszyty Naukowe UG, OiZ, nr 14, Sopot 2001, s. 295-304.
 11. Powrót do pracy, wywiad z J. Wilsonem, "Forum" 1998, nr 16.
 12. Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej na temat bezrobocia w Polsce, Warszawa 1999.
 13. R.B. Reich, Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku, Toruń 1996, s. 141 How to Make Mergers Work, "The Economist" z 9.10.1999 r.
 14. K. Rybiński, Prywatna inicjatywa zamiast robót publicznych, "Polityka" 2001, nr 31.
 15. J.R. Ryfkin, The End of Work. The Decline of the Global Labour Force and the Down of the Post- Market Era, New York 1996, s. 29 i 107.
 16. R. Sennet, The Corrosion of Character, New York 1998, s. 42-46.
 17. M. Schiessel, Cud dla wybranych, "Forum" 1999, nr 42.
 18. P. Schrag, The Near-Myth of our Failing School, "Atlantic Magazine", October 1997.
 19. W. Szymański, Globalizacja - wyzwania i zagrożenia, Warszawa 2001, s. 75.
 20. L. Thurow, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wrocław 1999, s. 10.
 21. M. Walewski, Potrzebne miejsca, ale i gotowość do pracy, "Rzeczpospolita" z 7.03.2003 r. Młodzi skazani na bezrobocie, "Rzeczpospolita" z 9.07.2002 r.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu