BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilk Andrzej
Title
Zarządzanie firmą w trudnych warunkach gospodarczych
Enterprise Management in Difficult Economic Situation
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 2003, z. 13, s. 29-42
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie w kryzysie, Sytuacje kryzysowe, Rozwój przedsiębiorstwa, Kultura przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa
Enterprise management, Crisis management, Crisis situations, Enterprise development, Culture of enterprise, Corporation strategies
Note
summ.
Abstract
Artykuł dotyczy zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. Autor rozpatruje przyczyny powstawania kryzysów. Zwraca uwagę na koncepcję L.E. Greinera, która traktuje zjawiska kryzysowe jako praktycznie nieuchronne konsekwencje rozwoju przedsiębiorstwa. Analizuje tworzenie planów strategicznych i awaryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii przedsiębiorstw znajdujących się w sektorach schyłkowych (przypadek górnictwa i hutnictwa). Omawia plany reagowania kryzysowego. Postuluje potrzebę wprowadzenia nowej kultury organizacyjnej w trudnej sytuacji przedsiębiorstwa.

Entrepreneurial crises can result from international, local, regional or branch economic crisis or from internal factors, such as mismanagement, non competitive products, internal conflicts etc. According to L.E. Greiner's theory of crisis organisational transformation, attaining subsequent phases of development is related to crisis situations. Presently, such situations are allowed for in strategic planning, fostering their overcoming. Declining sectors enterprises, such as coal mining and steel industry, are in different situation. Crisis situations take place in all sectors. Thus, a vital role of planning and performance. Practically, enterprises vary in their facing crisis readiness. Binding regulations enforce precautions regarding industrial safety and fire protection. Still, many enterprises is not ready for such threats as intellectual property infringement or terrorist attacks. TQM favours threats prevention resulting from production errors. For crisis prevention, their range limitation and results liquidation, stake holders collaboration, both internally and externally, are essential. An enterprise crisis allows for difficult and unpopular changes. In some cases, they may result in a new organisational culture and strong working teams formation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1427-3500
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu