BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fołtyn Hanna
Title
Formalne i nieformalne więzi organizacyjne
Formal and Informal Organizational Ties
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 2003, z. 13, s. 69-75
Keyword
Teoria organizacji, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Struktura przedsiębiorstwa, Informacja w przedsiębiorstwie
Organisation theory, Enterprise management, Structure of company, Information in enterprise
Note
summ.
Abstract
Artykuł przedstawia więzi organizacyjne, traktowane jako kanał przepływu informacji. Autorka nakreśla więzi jako istotę struktury organizacji, omawia ich rodzaje i wykorzystanie. W zależności od tego, pomiędzy jakimi elementami zachodzi więź organizacyjna, rozróżnia się więź formalną i nieformalną. Wśród formalnych więzi organizacyjnych rozróżnia się cztery ich rodzaje, ze względu na kierunek, zakres, charakter przenoszonych informacji oraz intensywność ich wykorzystania w organizacji. Są to: więź służbowa, więź współpracy, więź informacyjna typu kładka Fayol'a i więź funkcjonalna.

The article presents an organisation ties, considered as information transfer channels. Ties underlie an organisation structure, its ordering and functioning. In modern organisations, particularly those using internal network, information reaches all workplaces enabling their communication and cooperation. However, information content, circulation and accessibility is determined by existing ties. The article presents four formal ties types: official, cooperative, informative and functional, pointing out that some ties are being transformed into interpersonal relations, while others remain formal. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1427-3500
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu