BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurowski Piotr
Title
Mnimum socjalne - marzec i czerwiec 2003
Source
Polityka Społeczna, 2003, nr 9, s. 38-40, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Polityka społeczna, Minimum socjalne, Poziom życia, Poziom konsumpcji, Gospodarstwa domowe, Koszty utrzymania
Social policy, Social minimum, Living standard, Consumption level, Households, Cost of living
Abstract
Informacja o wynikach badań IPiSS nad wysokością i strukturą minimum socjalnego w marcu 2003 r. i czerwcu 2003 r.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kategoria minimum socjalnego, w: Golinowska S., Polska bieda II. Kryteria - Ocena - Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
  2. Golinowska S. (1997), Polska bieda II. Kryteria - Ocena - Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
  3. GUS (2003), Biuletyn Statystyczny, nr 4 (kwiecień), Warszawa.
  4. GUS (2003), Biuletyn Statystyczny, nr 6 (lipiec), Warszawa.
  5. Kurowski P. (2002), Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji - dotychczasowe podejście, w: Kategorie i instrumenty interwencji państwa w sytuacji ubóstwa. (Czym jest minimum socjalne?), materiały z konferencji 10.12.2002 r., Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu