BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Tadeusz T.
Title
Wpływ polityki kursowej na międzynarodowe przepływy kapitałowe w latach 90. XX wieku
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 9, s. 18-24, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Polityka kursowa, Międzynarodowe przepływy finansowe, Kurs walutowy, Liberalizacja przepływów kapitałowych
Exchange policy, International financial flows, Exchange rates, Capital flows liberalization
Abstract
Polityka kursu wymiany walut jest jednym z głównych przedmiotów prowadzonej obecnie dyskusji na temat możliwości usprawnienia funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego i finansowego. Autor dokonuje przeglądu rozwiązań stosowanych w różnych krajach w powiązaniu ze zjawiskiem globalizaji i liberalizacji przepływów kapitałowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. R.E. Breuer (Hrsg.): Handbuch Finanzierung. Wiesbaden 2001 Gabler.
 2. E. Chrabonszczewska, L. Oręziak: Międzynarodowe rynki finansowe. Warszawa 2000 SGH.
 3. Deutsche Bundesbank: Wechselkursabhangigkeit des deutschen Aussenhandels. "Monatsbericht" Januar 1998.
 4. Deutsche Bundesbank: Wechselkurspolitische Konsequenzen zunehmender Kapitalstrome - weltweite Erfahrungen und erspektiven. "Monatsbericht" Juni 2002.
 5. Z. Fedorowicz: Teorie pieniądza. Warszawa 1992 Poltext.
 6. J.L. Ford, S. Sen: Protectionism, Exchange Rates and the Macroeconomy. New York 1985.
 7. A. Freytag: Stabilitatsimport durch Wechselkurspolitik: Zur Bedeutung des Currency Board Systems. Zeitschrift fur das gesamte Kreditwesen. 52 Jg. (1999). Heft 12.
 8. R. Gilpin: Global Political Economy. Princeton University Press 2001.
 9. K. Jakubiszyn, B. Karski, D. Rybińska: EURO. Nowa waluta. Warszawa 1999 Twigger SA.
 10. T.T. Kaczmarek, J. Werwińska: Finansowanie handlu zagranicznego. Gdańsk 2002 ODDK.
 11. P.B. Kenen: Fixed versus floating exchange rates. Cato Journal Spring/Summer (2000), Vol. 20, Issue 1.
 12. P. Kowalewski: Euro a międzynarodowy system walutowy. Warszawa 2001 Twigger SA.
 13. K. Lutkowski: Międzynarodowy system walutowy. Warszawa 1998 Poltext.
 14. E. Najlepszy: Zarządzanie finansami międzynarodowymi. Warszawa 2000 PWE.
 15. L. Oręziak: Euro. Nowy pieniądz. Warszawa 1999 Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. J. Werwińska: € jak euro. Gdańsk 2002 ODDK.
 17. K. Zabielski: Finanse międzynarodowe. Warszawa 2002 Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Roczniki statystyczne MFW, Banku Światowego i EBC - z różnych lat.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu